ΒΙΝΤΕΟ: Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα από τον ΕΟΦ για τις ελλείψεις φαρμάκων

15.42

Φάρμακα που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών συνεχίζουν να παρουσιάζουν έλλειψη στα ράφια των φαρμακείων.

Έτσι ο ΕΟΦ με σκοπό την βελτίωση διαχείρισης των ελλείψεων αυτών δημιούργησε μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία έχουν πρόσβαση φαρμακαποθήκες και φαρμακευτικοί σύλλογοι. Μ’αυτόν τον τρόπο η παρακολούθηση των ελλείψεων γίνεται σε πραγματικό χρόνο.