Διαγωνισμός από κοινού πώλησης ελαιολάδου από 9 συνεταιρισμούς του Ηρακλείου copy 5

13.01

Έτσι, σύμφωνα με προκήρυξη τους, οι 9 Συνεταιρισμοί προχωρούν στην από κοινού πώληση με πλειοδοτικό διαγωνισμό διαφόρων ποσοτήτων της παραγωγής τους, συνολικά 65 τόνων έξτρα παρθένου ελαιολάδου με τελική ημερομηνία προσφορών τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018.

Ο διαγωνισμός αφορά ελαιόλαδα των Συν/σμων Επισκοπής, Βιάννου, Αρκαλοχωρίου, Τυλίσσου, Αγίου Μύρωνα, Κρουσώνα, Νιπιδιτού, Βόννης, και Ελιάς εσοδείας 2017-2018, οξύτητας 0,3-0,8 βαθμών. Οι προσφορές θα είναι κλειστές και αποστέλλονται στην δ/νση: Αβέρωφ και Μανουσογιάννη 3 στο Ηράκλειο.

Ακολουθώντας την διαφανή μέθοδο του διαγωνισμού και την ορθή πρακτική εμπορίας της από κοινού πώλησης ελαιολάδου, εννέα Συνεταιρισμοί της Π.Ε. Ηρακλείου, αποφάσισαν και προχωρήσουν στον πρώτο πλειοδοτικό διαγωνισμό πώλησης ποσοτήτων της φετινής παραγωγής τους. Έτσι, σύμφωνα με προκήρυξη τους, οι 9 Συνεταιρισμοί προχωρούν στην από κοινού πώληση με πλειοδοτικό διαγωνισμό διαφόρων ποσοτήτων της παραγωγής τους, συνολικά 65 τόνων έξτρα παρθένου ελαιολάδου με τελική ημερομηνία προσφορών τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018.

Ο διαγωνισμός αφορά ελαιόλαδα των Συν/σμων Επισκοπής, Βιάννου, Αρκαλοχωρίου, Τυλίσσου, Αγίου Μύρωνα, Κρουσώνα, Νιπιδιτού, Βόννης, και Ελιάς εσοδείας 2017-2018, οξύτητας 0,3-0,8 βαθμών. Οι προσφορές θα είναι κλειστές και αποστέλλονται στην δ/νση: Αβέρωφ και Μανουσογιάννη 3 στο Ηράκλειο, από τις 10 π.μ. έως στις 1 μ.μ. καθημερινά πλην Σαββάτου και Κυριακής. Τα προς πώληση ελαιόλαδα βρίσκονται στις αποθήκες των Συνεργαζόμενων Συνεταιρισμών ως εξής : Επισκοπής 10 τόνοι, Αγίου Μύρωνα 10 τόνοι, Κρουσσώνα 10 τόνοι, Τυλίσσου 10 τόνοι, Βιάννου 10 τόνοι, Νιπιδιτού 10 τόνοι , Βόνης 5 τόνοι.

Ακολουθώντας την διαφανή μέθοδο του διαγωνισμού και την ορθή πρακτική εμπορίας της από κοινού πώλησης ελαιολάδου, εννέα Συνεταιρισμοί της Π.Ε. Ηρακλείου, αποφάσισαν και προχωρήσουν στον πρώτο πλειοδοτικό διαγωνισμό πώλησης ποσοτήτων της φετινής παραγωγής τους. Έτσι, σύμφωνα με προκήρυξη τους, οι 9 Συνεταιρισμοί προχωρούν στην από κοινού πώληση με πλειοδοτικό διαγωνισμό διαφόρων ποσοτήτων της παραγωγής τους, συνολικά 65 τόνων έξτρα παρθένου ελαιολάδου, φετινής εσοδείας, με τελική ημερομηνία προσφορών την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018.

Ο διαγωνισμός αφορά ελαιόλαδα των Συν/σμων Επισκοπής, Βιάννου, Αρκαλοχωρίου, Τυλίσσου, Αγίου Μύρωνα, Κρουσώνα, Νιπιδιτού, Βόννης, και Ελιάς εσοδείας 2017-2018, οξύτητας 0,3-0,8 βαθμών. Οι προσφορές θα είναι κλειστές και αποστέλλονται στην δ/νση: Αβέρωφ και Μανουσογιάννη 3 στο Ηράκλειο, από τις 10 π.μ. έως στις 1 μ.μ. καθημερινά πλην Σαββάτου και Κυριακής. Τα προς πώληση ελαιόλαδα βρίσκονται στις αποθήκες των Συνεργαζόμενων Συνεταιρισμών ως εξής : Επισκοπής 10 τόνοι, Αγίου Μύρωνα 10 τόνοι, Κρουσσώνα 10 τόνοι, Τυλίσσου 10 τόνοι, Βιάννου 10 τόνοι, Νιπιδιτού 10 τόνοι , Βόνης 5 τόνοι.