Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή και τυποποίηση ελαιολάδου Συνεργασία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ

15.39

Η διασύνδεση της παραγωγής και τυποποίησης του ελληνικού ελαιολάδου με καινοτόμες τεχνολογίες αποτέλεσε το βασικό θέμα στη δεύτερη κατά σειρά επιχειρηματική συνάντηση που οργανώθηκε από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ, στο πλαίσιο των ενεργειών ενίσχυσης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Στη συνάντηση αναλύθηκαν σε βάθος  τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος του ελαιολάδου στα διάφορα στάδια παραγωγής και τυποποίησης και οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών, ενώ εκτενής υπήρξε η ενημέρωση ως προς τις πηγές χρηματοδότησης που μπορούν να βοηθήσουν τους ελαιοπαραγωγούς–τυποποιητές στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Από την πλευρά του Δικτύου ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ παρουσιάστηκαν ώριμες καινοτόμες εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί για το ελαιόλαδο στην Κρήτη και στην Ελλάδα, καθώς και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες λύσεις που εφαρμόζονται σε ελαιοπαραγωγές χώρες του εξωτερικού, ενισχυτικές της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας του τελικού προϊόντος.

Κατά τη συνάντηση τέθηκε το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική διασύνδεση της έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγική διαδικασία και την επιχειρηματικότητα.