Η απάντηση από τα «Κρητικά Ακίνητα Α.Ε.» στο δήμο Χανίων

13.17

Η «Κρητικά Ακίνητα Α.Ε.» είναι μια πολυμετοχική εταιρεία, θυγατρική της Τράπεζας
Χανίων, στην οποία συμμετέχει μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας και ασχολείται επί
σειρά ετών με την αξιοποίηση και ανάπτυξη ακινήτων.
Η εταιρεία αγόρασε το οικόπεδο της ΑΒΕΑ, στο οποίο από το 1995 υπήρχε δέσμευση
για τη χρήση του ως κοινωφελούς χώρου – χώρου αθλητισμού, διαδικασία για την
οποία εμείς ουδέποτε διαφωνήσαμε, απλά αυτό που επιδιώξαμε και επιδιώκουμε είναι
να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες για την αποζημίωσή μας ή την αποδέσμευσή του,
σύμφωνα με τελεσίδικη δικαστική απόφαση από το 2014, που αίρει το ρυμοτομικό
βάρος.
Αναφορικά με την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου:
• Το συγκεκριμένο οικόπεδο 2.909 τ.μ. αποκτήθηκε ως έχει από την ΑΒΕΑ και
ταυτίζεται πλήρως σε όλα τα χαρακτηριστικά του, με το επίσημα Υπηρεσιακά
θεωρημένο κτηματολογικό Διάγραμμα της τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως
που έκανε ο Δήμος το 1995.
• Τα έγγραφα δεσμευτικού χαρακτήρα και οι συμφωνίες που επικαλούμεθα στην
από 24.09.2019 επιστολή μας προς τους Δημοτικούς Συμβούλους, ουδέποτε
αμφισβητήθηκαν από τους αντισυμβαλλόμενους ακόμη και σήμερα.
• Στην ίδια επιστολή μας, επισημοποιήσαμε τις θετικές προθέσεις μας για τις
επιδιώξεις της Δημοτικής Αρχής. Μετά δε την ομόφωνη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, αυτές καθίστανται κατά μείζονα λόγο σεβαστές.
• Ως προς την μεθοδολογία της Δημοτικής Αρχής, την οποία αποκρούομε,
«ουδέν σχόλιο».
Προκαλεί όμως αλλαγή και στην δική μας μεθοδολογία για τις περαιτέρω
ενέργειες ως προς την υπεράσπιση των συμφερόντων της Κρητικά Ακίνητα και
χρήση όλων των δυνατοτήτων που μας παρέχει η Νομοθεσία.
Όπως όμως και αν εξελιχθούν τα πράγματα, η Κρητικά Ακίνητα δεν κόβει πίσω της
γέφυρες. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, όταν και αν προκύψει το οικόπεδο ελεύθερο
βάρους, θα ενημερωθεί αρμοδίως και Δημοσίως η Δημοτική Αρχή, υπό την επιφύλαξη
βεβαίως των ανειλημμένων υποχρεώσεων έναντι τρίτων ως προς τη μεταβίβαση.