Η 5η Δεκεμβρίου η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού & Αλληλεγγύης

16.48

Η 5η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης και στα πλαίσια εορτασμού της πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης. Η Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης  καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2005, θεωρώντας ότι η αλληλεγγύη είναι μία από τις θεμελιώδεις και παγκόσμιες αξίες, που θα πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων τον 21ο αιώνα.