Μέχρι και 12 εκατομμύρια € μπορεί να χρηματοδοτηθεί μια καινοτόμα ιδέα – έρευνα

18.01

Από την καινοτόμα ιδέα μέχρι την υλοποίηση της, ο δρόμος είναι μακρύς και τα πανεπιστήμια αυτό που κυνηγούν εδώ και χρόνια είναι οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Κάθε χρόνο όμως οι απαιτήσεις αυξάνονται και η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτά την παραμικρή λεπτομέρεια προκειμένου να διαθέσει τα κονδύλια προς τα ερευνητικά ιδρύματα. Έτσι το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας και το Δίκτυο Praxis διοργάνωσαν σεμινάριο με θέμα το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ.

Οι ειδικοί του Φορέα Praxis της ΕΕ ενημέρωσαν διοικητικούς και καθηγητές τόσο για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 αλλά και για το επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο καθώς οι χρηματοδοτήσεις που μπορεί να αποσπάσει μια ερευνητική ομάδα είναι πολύ σημαντικές.

Ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει μια ιδέα σε χαμηλό επίπεδο ωριμότητας που όμως έχει προοπτικές για ένα προϊόν με εξαιρετικές δυνατότητες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως από την κοινωνία αλλά και έρευνες πιο έτοιμες προς υλοποίηση.