Ξεκίνησε τη λειτουργία της η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα στη Ρόδο

16.30

Από τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου ξεκίνησε τις εργασίες της η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα στη Ρόδο.

Το νέο κατάστημα της Τράπεζας στεγάζεται σε ένα λειτουργικό κτίριο επί της Λ. Εθνικής Αντιστάσεως, έναν δρόμο στον οποίο εκτείνεται η πλέον αναπτυσσόμενη αγορά της πόλης της Ρόδου. Πρόκειται για μια περιοχή με έντονη οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα, σημαντικά εμπορικά σήματα, γραφεία και εταιρίες.

Ο σχεδιασμός του νέου σημείου εξυπηρέτησης έγινε με γνώμονα την κάλυψη τόσο των υφιστάμενων, όσο και των μελλοντικών αναγκών των πελατών της Τράπεζας.

«Η έναρξη εργασιών στη Ρόδο καταδεικνύει τη φιλοσοφία της τράπεζας να χρηματοδοτήσει την επιχειρηματικότητα της περιφέρειας, όπως αυτή αναπτύσσεται μέσα από τις υπηρεσίες τουρισμού, το εμπόριο, την ενέργεια και την καινοτομία» σημειώνει η κα Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, Ανώτερη Γενική Διευθύντρια της Τράπεζας.

Κλιμάκιο της διοίκησης παραβρέθηκε στο νησί προκειμένου να υπογραμμίσει με την παρουσία του το ενδιαφέρον της Τράπεζας για τη συγκεκριμένη αγορά.

Η Παγκρήτια Τράπεζα δίνει έμφαση σε δύο βασικούς πυλώνες που συμβάλλουν στην οικονομική  ανάπτυξη: Τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη λιανική τραπεζική.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία και ευρωπαϊκούς πόρους, χρηματοδοτεί  επενδυτικά έργα επιχειρήσεων σε συνεργασία με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, ενώ συγχρόνως υποστηρίζει με στοχευμένες λύσεις τους ιδιώτες πελάτες, παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα καταθετικών και χρηματοδοτικών προϊόντων.