Ο συντονισμός των δράσεων για την επίλυση εκκρεμοτήτων στο λιμενίσκο του Πλατανιά στην συνάντηση γ.γ. ΕΟΤ με τον γ.γ.Ναυτιλίας

19.16

Τον συντονισμό μιας από κοινού προσπάθειας για την διεκπεραίωση των χρόνιων ζητημάτων που σχετίζονται με την αναβάθμιση  της εικόνας  και των υποδομών στο λιμενίσκο του Πλατανιά βρέθηκε μεταξύ άλλων στο τραπέζι των συζητησεων του γ.γ. του ΕΟΤ Δημήτρη Φραγκάκη με τον γ.γ. Ναυτιλίας και λιμενικών υποδομών Ευάγγελο Κυριαζόπουλου . Προτεραιότητα  για τους δύο άνδρες αποτέλεσε η τακτοποίηση εκκρεμοτήτων για την  ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού .