Πάνω από 3εκ ευρώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη Κρήτη

19.42

Μόλις τρεις περιφέρειες απέσπασαν τα 2/3 των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας στο 9μηνο του 2019. Στην κορυφή βρέθηκαν το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη.

Πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην περιφέρεια Κρήτης κατατάσσοντάς την – σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία – στην δεύτερη θέση στην Ελλάδα. Πανελλαδικά, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι από τον Ιανουαρίο εως τον Σεπτεμβριο του περασμπένου χρόνουαυξήθηκε κατά 61 ευρώ έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που ώθησε στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά περίπου 2 δισ. ευρώ στο 9μηνο