Πανελλήνιες 2020: Μέχρι αύριο η προθεσμία για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου

14.39

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου είναι η αυριανή, για χιλιάδες υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι μαθητές κατά τη συμπλήρωσή του καθώς μετά τη παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, καμία τροποποίηση δεν είναι δυνατή χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια , την Δευτέρα θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να βοηθήσουν τους υποψηφίους.