Προβληματισμένη η Σύγκλητος του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ για τον διαχωρισμό των Πανεπιστημιακών Τμημάτων

14.44

Προβληματισμένη είναι η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για τη νέα Υπουργική Απόφαση όπου ορίζει νέες αντιστοιχίες τμημάτων, εισαγωγικών κατευθύνσεων και προγραμμάτων σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Το ερώτημα προς το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης μεταξύ άλλων αφορά τη σκοπιμότητα του διαχωρισμού των Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε «νέα» και «παλαιά».