Προθεσμία 30 ημερών για την αφαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων

18.17

Προθεσμία 30 ημερών δίνει ο Δήμος Χανίων για την αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων. Σύμφωνα με τη νομοθετική πρόβλεψη οι ιδιοκτήτες καταστημάτων θα πρέπει να αφαιρέσουν τις πινακίδες που έχουν τοποθετήσει στους δρόμους που βρίσκονται κοντά στις επιχειρήσεις τους.

Με την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου θα προβούν σε αποψίλωση όλων των πινακίδων, που παραμένουν παρανόμως και έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Χανίων η παράνομη τοποθέτηση πινακίδων και επιγραφών προκαλεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς πέραν της περιβαλλοντικής ρύπανσης, απειλείται και η ασφάλεια των οδηγών. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι αφενός η ασφάλεια των διερχομένων αφετέρου η αισθητική αναβάθμιση και αποκατάσταση της γενικότερης εικόνας του Δήμου.