Πρόγραμμα τύπου “Εξοικονομώ” για την ανακαίνιση οικισμών μέσω του Ε4

15.41

Θα μπορούσε η Περιφέρεια Κρήτης να χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα τύπου εξοικονομώ για τους κατοίκους της υπαίθρου ώστε να ανακαινίσουν παλιά καφενεία, ή άλλα κτίσματα σε οικισμούς, ώστε να αυξηθεί η επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο και να αποκτήσουν ξανά ζωή τα χωριά; Η απάντηση από το Παρατηρητήριο υπαίθρου Κρήτης είναι ναι. Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης, συντονιστής η Αναπτυξιακή Πλοηγός και χρηματοδότης η Περιφέρεια Κρήτης.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε ευρεία συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων, στο Πολυτεχνείο Κρήτης με το εκπαιδευτικό ίδρυμα να ζητά τις προτάσεις των Δήμων για το πως θα μπορούσαν να αναπτυχθούν δραστηριότητες σε οικισμούς που βρίσκονται κοντά στο διεθνές μονοπάτι Ε4.

Ο Δήμος Πλατανιά εκπονεί μελέτη για την ανάδειξη των μονοπατιών στον Δήμο και προτείνει αυτά να συνδεθούν και ψηφιακά με το Ε4 αλλά και να περάσουν σε ένα ψηφιακό χάρτη όλα όσα μπορούν να αναπτυχθούν από το Παρατηρητήριο.

Το πρόγραμμα αφορά τους Δήμους σχεδόν όλης της Κρήτης και δε σκοπεύει στην ανακαίνιση απλά κάποιων δημόσιων ή και ιδιωτικών κτηρίων αλλά σε μια ολοκληρωμένη πρόταση τουριστικής ανάπτυξης και παραμονής ή επιστροφής του κόσμου στην ύπαιθρο.