Τέλη Κυκλοφορίας: “Βαρύς” ο λογαριασμός για τους ιδιοκτήτες παλαιών οχημάτων

17.14

Από το 2021 θα τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας για τα παλαιά και ρυπογόνα οχήματα.

Πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών είναι οι αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας να οδηγήσουν σε ένα νέο πλαίσιο υπολογισμού τους, που θα είναι πιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Παράλληλα με την ενσωμάτωση του νέου προτύπου στον τρόπο υπολογισμού των νέων τελών κυκλοφορίας εξετάζεται να λαμβάνονται υπόψη και παράμετροι όπως η παλαιότητα και η εμπορική αξία των Ι.Χ.

Οι κατευθύνσεις που, σύμφωνα με πληροφορίες έχουν δοθεί από το οικονομικό επιτελείο στους εμπειρογνώμονες που έχουν επιφορτιστεί με τον σχεδιασμό των νέων τελών κυκλοφορίας αφορούν σε:

 

  • αλλαγή της κλίμακας υπολογισμού των τελών βάσει των ρύπων, προκειμένου να μην υπάρξουν κατά μέσον όρο επιβαρύνσεις σε σχέση με τα σημερινά τέλη,
  • αλλαγές στις κλίμακες υπολογισμού των τελών βάσει του κυβισμού που ισχύουν για οχήματα τα οποία έχουν ταξινομηθεί έως και τις 31 Οκτωβρίου 2010, Οι αλλαγές θα έχουν ως στόχο την αύξηση του φορολογικού κόστους κυκλοφορίας οχημάτων πολύ μεγάλης ηλικίας (π.χ. άνω των 20 ετών),
  • διατήρηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας των ηλεκτρικών οχημάτων.

Το νέο αυτό πρότυπο θα ίσχυε απ τη 1η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους, αλλά προκειμένου να υπάρξει χρόνος για να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στα τέλη κυκλοφορίας δόθηκε παράταση έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2020.