Τέλος οι ουρές στις εφορίες – Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις για μεταφορά ακινήτων

15.36

Χωρίς καμία επίσκεψη στη ΔΟΥ και εντός τριών ημερών θα ολοκληρώνεται η δήλωση μεταβίβασης ακινήτου από τους φορολογούμενους, σύμφωνα και με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτισιλή για την επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Στόχος είναι να δοθεί τέλος σε μία αναχρονιστική και χρονοβόρα πρακτική που δημιουργούσε ουρές στις εφορίες, τριβές και ταλαιπωρία για τους φορολογουμένους. Για τον λόγο αυτό η νέα απόφαση προβλέπει πως:

– Οι κάθε είδους δηλώσεις και αιτήσεις θα είναι δυνατόν να αποστέλλονται μέσω του ταχυδρομείου ( με τη διαδικασία των “συστημένων “) courier ή email καθώς και να κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΔΟΥ. Για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται η φόρμα της υπεύθυνης δήλωσης στο gov.gr.

-Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής θα αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα το οποίο θα αποτελεί αποδεικτικό παραλαβής της δήλωσης ή αίτησης.

-Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης , οι δηλώσεις και αιτήσεις θα διεκπεραιώνονται υποχρεωτικά εντός 3 εργάσιμων ημερών.

-Με την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης ο πολίτης θα ενημερώνεται με μήνυμα στο taxisnet, όπου θα αναρτάται και το επίσημο αντίγραφο της δήλωσης ή του πιστοποιητικού που θα έχει ζητήσει.

-Εντός 60 ημερών από τη διεκπεραίωση των δηλώσεων θα γίνεται επαλήθευση της ορθότητας του περιεχομένου με την κείμενη νομοθεσία. Εφόσον διαπιστώνονται σφάλματα θα αποστέλλεται πρόσκληση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. Αν ο πολίτης δεν ανταποκριθεί εντός των προθεσμιών θα εκδίδεται εντολή ελέγχου ο οποίος θα διενεργείται υποχρεωτικά.

Στην ΑΑΔΕ εκτιμούν ότι με αυτή τη λύση οι πολίτες και οι συμβολαιογράφοι θα εξυπηρετηθούν πιο γρήγορα και με διαφάνεια, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν στην ουρά στις εφορίες, οι οποίες είναι ήδη πολύ επιβαρυμένες με τα κάθε είδους αιτήματα εξυπηρέτησης των πολιτών που συσσωρεύτηκαν από την έναρξη της κρίσης του κορονοϊού.