Τα ΚΕΠ Plus θέλει να λειτουργήσει η κυβέρνηση

16.20

Τα ΚΕΠ plus θέλει να θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση και το υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης. Το πρωί στο δημαρχείο Χανίων πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον γγ Λεωνίδα Χριστόπουλο ο οποίος σημείωσε ότι τα ΚΕΠ plus είναι ένα νέο εργαλείο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Τα ΚΕΠ plus επιζητούν τη συνεργασία με επιστημονικά επιμελητήρια του κάθε τόπου και δεν έρχονται να τα αντικαταστήσουν ενώ όπως τονίστηκε δεν προβλέπεται επιπλέον προσωπικό για τη λειτουργία τους.

Σε ότι αφορά στην εξέλιξη των ΚΕΠ με την απλούστευση των διαδικασιών ώστε ο πολίτης να μη χρειάζεται να μεταβαίνει σε αυτά προκειμένου να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις του τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Γενικός υπογράμμισαν ότι γίνονται σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τέλος το Υπουργείο θέλει να θέσει σε λειτουργία τα ΚΕΠ Plus εντός του 2021.