Τα SYNKA δίνουν από την Παρασκευή το μέρισμα στους δικαιούχους

14.34

Από τη Παρασκευή 19 Απριλίου θα μπορούν να παραλαμβάνουν οι μέτοχοι το μέρισμά του φορολογικού έτους 2018, από όλα τα καταστήματα του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Καταναλωτών Κρήτης. (ΣΥΝ.ΚΑ)

Το μέρισμα θα δίνεται στους δικαιούχους με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Για την παραλαβή μερίσματος άλλων δικαιούχων (συζύγου –παιδιών), είναι απαραίτητη η προσκόμιση της ταυτότητας τους.