Το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των πανεπιστημίων παρουσίασε ο Γ. Σταθάκης

16.16

Ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα είναι τα δημόσια κτήρια. Η Ευρώπη έχει θέσει ως στόχο την αύξηση στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και παρόλο που η χώρα είναι στην τέταρτη θέση, πρέπει να μειώσει και άλλο την κατανάλωση λιγνίτη. Τα παραπάνω υπογράμμισε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης, στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος για την ενεργειακή αναβάθμιση των 23 πανεπιστημίων της χώρας.

Το πολυτεχνείο Κρήτης δηλώνει έτοιμο στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας μέχρι και του 100% της κατανάλωσης του. Το πολυτεχνείο Κρήτης με αυτό το πρόγραμμα θα αναβαθμίσει την παλιά εστία και τα παλιά κτήρια.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος ξεκινά με 9 αλλά μπορεί να φτάσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, με το κάθε ίδρυμα να λαμβάνει μέχρι 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Aξίζει να σημειωθεί ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης τα μισά χρήματα του προϋπολογισμού για τα λειτουργικά του έξοδα τα δίνει στη ΔΕΗ, δηλαδή 600.000 ευρώ.