Βρέθηκε τέλος καλό όλα καλά

13.43

Βρέθηκε τέλος καλό όλα καλά…είναι στο σπίτι του.