Χωρίς τα απαραίτητα υλικά αυτοπροστασίας οι εργαζόμενοι του “Βοήθεια στο Σπίτι”

15.20

Χωρίς τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας καλούνται να εργαστούν οι υπάλληλοι του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Όπως καταγγέλλουν φροντίζουν τώρα περισσότερους ηλικιωμένους λόγω των περιορισμών για τον κορωνοιό με διευρυμένο ωράριο και με καθυστέρηση στην καταβολή του μισθού τους.