110 εκατομμύρια σε Δήμους και Σχολεία της χώρας

15.16

Νέα συμπληρωματική Κ.Α.Π., συνολικού ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ, για τους Δήμους και τις Περιφέρειες υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσας προκειμένου οι Δήμοι να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες ανάγκες και τις αυξημένες υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στις λειτουργικές τους δαπάνες, στην υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, καθώς και στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων ή εκκρεμών υποχρεώσεων. Ωστόσο θα δοθεί πρόσθετη στήριξη 7 εκατομμυρίων ευρώ για δαπάνες θέρμανσης των σχολείων.