Σχολεία «φιλικά προς το νερό» στόχος του προγράμματος ΕRASMUS Water Guards

13.57

«Το νερό είναι ζωή και μερικές φορές χρησιμοποιείται από όλους μας περισσότερο απ όσο πρέπει.» αυτό τόνισαν μαθητές κατά την διάρκεια του προγράμματος ERASMUS «WATER GUARDS» που πραγματοποιείται στα Χανιά. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν στόχο να μετατρέψουν τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε σχολεία « φιλικά προς το νερό» και να διαδώσουν την αντίληψη της υπεύθυνης κατανάλωσης.