146ο θεματικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας

11.07
 
Μεταφορά Τεχνολογίας ως κινητήρια δύναμη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας στη γεωργία και την αγρο-βιομηχανία
 
Tο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια του έργου Αθήνα υλοποιεί έργο Μεταφοράς Τεχνολογίας με στόχο την παραγωγική αξιοποίηση της έρευνας που διεξάγει καλύπτοντας ευρύτατο φάσμα,  φυτική και ζωϊκή παραγωγή, φυσικούς πόρους και περιβάλλον, γεωργική μηχανική, επιστήμη τροφίμων και βιοτεχνολογία, αγροτική οικονομία και ανάπτυξη και πληροφορική. Ξεκινώντας από την καταγραφή της εφαρμοσμένης έρευνας επιδιώκεται η υποστήριξη των ερευνητικών ομάδων για την κατάθεση ευρεσιτεχνιών, για δημιουργία νέων επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών ή σύναψη συμφωνιών παραχώρησης με υφιστάμενες επιχειρήσεις με συνέπεια τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης σε όφελος του ίδιου του Πανεπιστημίου, της ευρύτερης περιοχής και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα. Απώτερος σκοπός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου είναι η δημιουργία μόνιμης δομής Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας για αξιοποίηση των εφευρέσεων με  καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και περαιτέρω υποστήριξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία της γεωργίας και της αγρο-βιομηχανίας. 
 
Στο πλαίσιο αυτό η ανάγκη για επαφή με αντίστοιχες εμπειρίες από Ευρώπη και ΗΠΑ για εξοικείωση με την τεχνογνωσία και το οικοσύστημα καινοτομίας που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τόσο σε επίπεδο εφαρμογής όσο και σε επίπεδο θεωρίας οδήγησαν στη διοργάνωση θεματικού συνεδρίου στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ).
 
Στόχος του συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή ερευνητές και ανθρώπους με πρακτική εμπειρία που ενδιαφέρονται για θέματα και προβλήματα που σχετίζονται με την καινοτομική επιχειρηματικότητα. Επικεντρώνεται στην εμπορική και παραγωγική αξιοποίηση της έρευνας που διεξάγεται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σχετικά με καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες. Θα παρουσιαστούν εμπειρικές, μεθοδολογικές και θεωρητικές εργασίες σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας με έμφαση στη γεωργία και την αγρο-βιομηχανία. Επίσης θα γίνουν παρουσιάσεις ανάλυσης πολιτικής, επισκοπήσεις της βιβλιογραφίας που εντοπίζουν τις επόμενες περιοχές έρευνας και αναλύσεις για τεχνολογίες αιχμής. 
 
Προσκεκλημένοι ομιλητές πλαισιώνουν δύο στρογγυλά τραπέζια, το πρώτο με την έναρξη του συνεδρίου την Τετάρτη 15/7 στις 09 00, με θέμα "Μεταφορά τεχνολογίας στις επιστήμες ζωής: Από την επιστήμη στην επιχείρηση" και το δεύτερο την Πέμπτη στις 12:30 με θέμα "Θεσμικές και οργανωτικές καινοτομίες".
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Στ. Ροζάκης, Αν. Καθηγητής ΓΠΑ