Ά. Παπαδογιάννης: “Από την αδιαφορία του Δήμου χάνονται χρήματα για την παλιά πόλη”

21.12

?Με το πέρας της τουριστικής περιόδου και με αφορμή την παρουσίαση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ασπικής Ανάπτυξης για την Παλιά Πόλη των Χανίων που πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΜ κρίναμε αναγκαία τη συνάντηση με το σύλλογο των μόνιμων κατοίκων της Παλιάς Πόλης προκειμένου να συζητήσουμε και να διαπιστώσουμε αν η εφαρμογή του σχεδίου πέτυχε τους στόχους και τους σκοπούς που είχαν τεθεί και σε ποιο βαθμό. Ο Δήμος Χανίων, η τότε δημοτική αρχή το 2010 επέλεξε να ενταχθεί η Παλιά Πόλη των Χανίων στο σχέδιο αυτό που το διέκρινε ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του αφού στο γενικό σχεδιασμό της θα δρούσε προσθετικά, συμπληρωματικά, με το γενικό επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου αλλά και τον ειδικό σχεδιασμό που υπήρχε για το τμήμα της Παλιάς Πόλης. Στόχευε τελικά να διαμορφωθεί ένας οικιστικός ιστός που θα διατηρούσε και θα αναδείκνυε τη μακραίωνη ιστορία και το μίγμα των πολιτιστικών επιρροών που αποτυπώνετε στο δομημένο περιβάλλον και το κτηριακό απόθεμα και ταυτόχρονα θα εξασφάλιζε υψηλά πρότυπα αστικής διαβίωσης.

Επιδίωξη ήταν η Παλιά Πόλη να αποτελέσει ένα ελκυστικό και βιώσιμο αστικό κέντρο με γνώμονα τη προστασία του περιβάλλοντος, την προβολή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής και της ιδιαίτερης ταυτότητας της πόλης. Προτεραιότητα ήταν η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων η αναζωογόνηση υποβαθμισμένων θυλάκων του ιστορικού κέντρου και η επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος σε συνδυασμό με άλλες δράσεις που είχαν δρομολογηθεί όπως η επανάχρηση του ιδιωτικού μεγάρου (παλιού Δημαρχείου), η άρση επικινδυνότητας των Νεωρίων και η μελέτη αποκατάστασής τους, η αποκατάσταση των κτηρίων της πλατείας Αγίου Τίτου, έργα για τα οποία είχαν μάλιστα εξασφαλιστεί οι χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα «Θησέας» μαζί με την αποκατάσταση του κτηρίου παλιού Τελωνείου, τη θεσμοθέτηση της μελέτης Ρωμανού Καλλιγά θα βοηθούσαν στην προσπάθεια προς την επίτευξη του τελικού στόχου που ήταν η ένταξη της παλιάς πόλης στον κατάλογο της UNESCO.

Στόχος που και αν ακόμα δεν επιτυγχάνετο θα όριζε κανόνες και όρους για την καλύτερη λειτουργία της παλιάς πόλης αφού θα ήταν απαραίτητη η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων αλλά και η κοινωνική συναίνεση. Είναι αλήθεια ότι έχουν υλοποιηθεί σημαντικά έργα και εκτελούνται ακόμα και σήμερα που προβλέπονταν σε αυτό το πρόγραμμα, δεν υλοποιήθηκαν όμως όλες οι δράσεις και έργα του σχεδίου.

Συγκεκριμένα, δεν κυκλοφόρησαν τα mini bus ως εναλλακτικοί τρόποι κυκλοφορίας. Δεν αποκαταστάθηκε το Ενετικό Μέγαρο και ακόμα δεν απομακρύνθηκαν τα υποστυλώματα στήριξής του.

Δεν ολοκληρώθηκε η άρση επικινδυνότητας των Νεωρίων.

Μάλιστα μετά την αδυναμία του Δήμου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Υπουργείου Πολιτισμού η χρήση των Νεωρίων επέστρεψε στο Υπουργείο με συνέπεια σήμερα να υπάρχει η ανάγκη να διεκδικήσουμε ξανά την παραχώρησή του στο Δήμο. Ένεκα της ολιγωρίας χάθηκαν αρκετά χρήματα από εξασφαλισμένους πόρους για το Δήμο μας.
Ακόμα και οι πεζόδρομοι που υλοποιήθηκαν από αυτό το πρόγραμμα καταλήφθηκαν στο σύνολό τους από τραπεζοκαθίσματα χωρίς κανένα μέτρο, χωρίς κανένα σεβασμό προς τους πεζούς και τα ΑΜΕΑ δυσχεραίνοντας σε μέγιστο βαθμό την προσβασιμότητα τους.

Η ηχορύπανση, το κυκλοφοριακό πρόβλημα, η έλλειψη έλεγχου και η ατολμία της δημοτικής αρχής έχουν καταστήσει την Παλιά Πόλη αφιλόξενη για τους ίδιους τους κατοίκους της. Όλη αυτή η κατάσταση συνεχίζει να δημιουργεί συγκρούσεις ανάμεσα σε δυο μεγάλες κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι επιχειρηματίες και οι κάτοικοι χωρίς οι ίδιοι να το επιθυμούν.

Οι διαπιστώσεις αλλά και η πραγματικότητα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχουν επιτευχθεί τα αντίθετα αποτελέσματα από τους στόχους του σχεδίου. Δυστυχώς αποκτήσαμε ακόμη μια αρνητική εμπειρία για τη Παλιά Πόλη των Χανίων?