Αγίος Νικολάος:Ο 1ος δήμος της Μεσογείου που θα πιστοποιήσει τις παραλίες του ως αειφόρες – Costa Nostrum

08.50

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου Κρήτης είναι ο πρώτος δήμος της Μεσογείου που θα πιστοποιήσει τις
παραλίες του ως αειφόρες παραλίες – Costa Nostrum.

Ο τουρισμός και το περιβάλλον αποτελούν Εθνική Υπόθεση και απαιτούν σωστούς Στρατηγικούς
Σχεδιασμούς με συγκεκριμένο πλάνο και κατεύθυνσης. Σχεδιασμούς που θα πρέπει πλέον να
στηρίζονται στις Αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και όπως αυτές έχουν καθοριστεί στη Συνθήκη του
ΡΙΟ – Agenda 21.

Το Costa Nostrum (=η ακτή μας) – Sustainable Beaches είναι ένα καινοτόμο εργαλείο το οποίο
μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο των παραλιών της Μεσογείου, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξή
τους. Κύριος σκοπός του είναι η εκπόνηση ενός προτύπου πιστοποίησης στο πλαίσιο του οποίου
επιτυγχάνεται η αειφόρος διαχείριση και ανάπτυξη της εκάστοτε παραλίας, με στόχο την
περιβαλλοντική προστασία, την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών περιμετρικά της παραλίας και
την γενικότερη ευμάρεια του κοινωνικού συνόλου.

Έχοντας ως βασική Αρχή ότι, «η διαφοροποίηση αποτελεί βασικό εργαλείο της επιβίωσης μας και
της εξέλιξη μας» αλλά και γνωρίζοντας, με βάση τη συστημική θεώρηση – επιστήμη, ότι ο
άνθρωπος, το περιβάλλον, η οικονομία και ο τουρισμός είναι υποσυστήματα ενός ενιαίου και
ευρύτερου συνόλου, που συνεχώς αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται, ο Δήμος Αγίου
Νικολάου Κρήτης είναι ο πρώτος Δήμος στην Μεσόγειο που πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα την
διαδικασία πιστοποίησης 4 παραλιών του ως αειφόρες παράλιες Costa Nostrum σύμφωνα, με τις
απαιτήσεις του καινοτόμου προτύπου Costa Nostrum – Sustainable Beaches.

Κύριος σκοπός του εγχειρήματος αυτού, είναι τόσο η περιβαλλοντική αναβάθμιση και
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας του παράκτιου περιβάλλοντος, όσο και η
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις δημοτικές παραλίες προς τους κατοίκους και τους
επισκέπτες του Δήμου.

Και οι δυο πλευρές δηλώνουν πολύ χαρούμενες για τη νέα αυτή συνεργασία και υπόσχονται να
βοηθήσουν τα μέγιστα στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των παραλιών του Δήμου Αγίου
Νικολάου. Κοινή ευχή είναι να ακολουθήσουν πολλοί ακόμα δήμοι και περιφέρειες έτσι ώστε
σύντομα να επιτευχτεί η αειφόρος ανάπτυξη και διαχείριση των Ελληνικών παραλιών αλλά και των
παραλιών της Μεσογειακής Λεκάνης.

Για την Costa Nostrum
Η Costa Nostrum συγκαταλέγεται ανάμεσα στις νικήτριες ομάδες του 3ου κύκλου του διαγωνισμού νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας Egg που υλοποιείται σε συνεργασία της Eurobank και του Corallia. Το “Πρότυπο Πιστοποίησης για την Αειφόρο Διαχείριση και Ανάπτυξη των Παραλιών της Μεσογείου – Costa Nostrum – Sustainable Beaches” είναι ένα πρωτότυπο και καινοτόμο "εργαλείο" που μπορεί να εγγυηθεί με αντικειμενικό τρόπο την αειφόρο ανάπτυξη των
παραλιών της Μεσογείου. Κύριος σκοπός είναι η επίτευξη της αειφόρου διαχείρισης και ανάπτυξης της εκάστοτε
πιστοποιημένης παραλίας, με στόχο την περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση, την οικονομική ανάπτυξη των
περιοχών περιμετρικά της παραλίας και την γενικότερη ευμάρεια του κοινωνικού συνόλου.
Παράλληλα, το πρότυπο πιστοποίησης Costa Nostrum – Sustainable Beaches αποτελεί κ