Αιτήσεις για «Αντικατάσταση και Μετακίνηση Κυψελών». Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μελισσοκόμοι

11.30

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ενημερώνει τους μελισσοκόμους της Π.Ε. Χανίων, ότι το Μελισσοκομικό Κέντρο Κρήτης δέχεται αιτήσεις συμμετοχής για τις δράσεις 3.1 ?Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων? και 3.2. ?Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας? (Καν. 1234/ΕΚ/2007) («Αντικατάσταση Κυψελών» και «Μετακίνηση Κυψελών»). Η αίτηση είναι κοινή και για τις δύο δράσεις και δεν θα χρειαστεί ο αιτών να φέρει δύο φορές τα ίδια δικαιολογητικά.

Όσον αφορά την πρώτη δράση «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 2016» (Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων) δικαιούχοι είναι όλοι οι μελισσοκόμοι), οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:

α) Φωτοαντίγραφο, από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την 370910/14-5-2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Το μελισσοκομικό βιβλιάριο πρέπει να είναι θεωρημένο για να ισχύει (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της σελίδας όπου φαίνεται η θεώρηση).
Υπενθυμίζουμε ότι τα μελισσοκομικά βιβλιάρια θεωρούνται ανά δύο έτη από τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης.

β) Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 και Ε3 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.

γ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν ενισχύονται από άλλη πηγή.

Όσον αφορά στη δεύτερη Δράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 2016» δικαιούχοι είναι μόνο οι επαγγελματίες αγρότες και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ κάτοχοι τουλάχιστον 150 μελισσιών. Οι δικαιούχοι αυτοί πέρα των παραπάνω δικαιολογητικών θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον τα εξής:

α) Ασφαλιστική ενημερότητα από ΟΓΑ ή φωτοαντίγραφο θεωρημένου Βιβλιαρίου ΟΓΑ

β) Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελ/κου- αγροτικού αυτοκινήτου που ανήκει στον αιτούντα (όχι συζύγου ή τέκνου).

Οι μελισσοκόμοι υποβάλλουν στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κρήτης τις αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα, από 01-03-2016 έως 30-04-2016.

Έντυπα αιτήσεων καθώς και διευκρινίσεις παρέχονται από το γραφείο μελισσοκομίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ.Α.Ο.Κ. Χανίων στα τηλέφωνα: 28213-46562 & 28213-46544.