Αλκοόλ από τα 12 έτη καταναλώνουν οι έφηβοι στην Ελλάδα

14.34

Σε πολύ υψηλά επίπεδα κινείται η κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα μας με την Ελλάδα να κατατάσσεται στη δεύτερη ζώνη σε βαρύτητα κατανάλωσης οινοπνεύματος, ξεπερνώντας χώρες όπως οι ΗΠΑ. Σε πανελλήνιο εκπαιδευτικό σεμινάριο πρόληψης, με θέμα «Αλκοόλ και Νέοι» που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο από της 7η ΥΠΕ τονίστηκε η ανάγκη ενημέρωσης και πρόληψης από την εφηβική ηλικία.