Ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Αγροτών Ιεράπετρας μετά τη συνάντηση της Αθήνας

05.44

Μετά την άκαρπη συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας χθες στην Αθήνα και μετά την συμφωνία μας για κινητοποιήσεις οι οποίες θα οριστούν ως προς τον χρόνο και την μορφή τους τις αμέσως επόμενες ημέρες από την  επιτροπή συντονισμού  της κίνησης της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ των ΑΓΡΟΤΩΝ  θεωρούμε ότι κυρίαρχα θα πρέπει να κινηθούμε σε πρώτη φάση, πάνω στον άξονα ΑΓΡΟΤΗΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ? ΑΣΦΑΛΙΣΗ .

  1. Σε ότι αφορά το θέμα του Ορισμού του «κατά κύριο επάγγελμα» ΑΓΡΟΤΗ πιστεύουμε και σ αυτό όλοι μας συμφωνήσαμε ότι αυτός θα πρέπει να παραμείνει «ως έχει». Ετσι δηλαδή όπως καθορίζεται μέχρι σήμερα από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, λαμβάνοντας μέριμνα για τις περιπτώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων που έχουν υποστεί καταστροφές, ακαρπίες κλπ ).

Σε κάθε περίπτωση επίσης δεν δεχόμαστε τον όρο του «επιτηδευματία» ή του «ελεύθερου επαγγελματία».

Κάναμε ξεκάθαρο προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ότι η έννοια «αγρότης»  είναι ένας ξεχωριστός κλάδος της οικονομίας με όλες του τις ιδιαιτερότητες και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται.

  1. Για την ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ των Αγροτών η θέση μας είναι σαφής . Παραμονή στον συντελεστή του 13% για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, απλοποιώντας τις διαδικασίες τήρησης των βιβλίων εσόδων ? εξόδων, συμπεριλαμβάνοντας  στους συντελεστές του κόστους παραγωγής (εξόδων) πέρα από τις χρηματικές δαπάνες (ξένα ημερομίσθια, λιπάσματα, γεωργ. Φάρμακα, κτηνοτροφικά Φάρμακα,  καύσιμα ,ΔΕΗ επισκευές, τόκους )τις  αποσβέσεις του φυτικού, ζωικού και παγίου κεφαλαίου, και τα τεκμαρτά  ημερομίσθια για την προσωπική εργασία του αγρότη καθώς και της  οικογένειας του, με το ανάλογο νόμιμο αφορολόγητο (όπως στην περίπτωση των ημερομίσθιων εργατών)  και τα τεκμαρτά  ενοίκια  του εδάφους,  και τους  τόκους  των ιδίων κεφαλαίων, στοιχεία που εφαρμόζονται  στην διεθνή αγροτική  οικονομική και φορολογική πρακτική.

Δεν γίνεται αποδεκτή επίσης  η άδικη φορολόγηση με τεκμήρια βιωσιμότητας στην περίπτωση που δεν υπάρχει εισόδημα  στους αγρότες λόγω ζημιών ή καταστροφών ή όταν αυτό συμβαίνει να είναι μικρότερο των τεκμηρίων.

Κάναμε επίσης  σαφές  ότι κάθε μορφής ενίσχυσης ή  αποζημίωσης  δεν νοείται να υπόκειται σε φορολόγηση.

  1. Σε ότι αφορά το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ των αγροτών προτείναμε την άμεση εξυγίανση του Ο.Γ.Α και την απαλλαγή του από ξένες προς αυτόν υποχρεώσεις, την αναδιάρθρωσή του (μέσα από μια σοβαρή οικονομοτεχνική μελέτη) ώστε άμεσα να λειτουργήσει σαν ένας υγιής ασφαλιστικός Οργανισμός χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για τον αγρότη ? ασφαλισμένο.

Κάναμε επίσης ξεκάθαρο ότι η όποια  γενικότερη σκέψη για επί πλέον επιβαρύνσεις,  χωρίς ανάπτυξη και γενναίες μεταρρυθμίσεις ,σε έναν κλάδο ο οποίος αφ ενός χρειάζεται στήριξη και αφ ετέρου παραπαίει από τις δυσκολίες, θα είναι καταστροφική και για τον κλάδο και για την Εθνική Οικονομία .

  1. Παρουσιάσαμε επίσης πολύ σύντομα το δικό μας «πλαίσιο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση  και την Αγροτική  μεταρρύθμιση»  αλλά και τα «Προβλήματα»  και παραθέσαμε στον Υπουργό  όλες τις αδυναμίες της σημερινής κατάστασης στον κλάδο της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας  και  όλα αυτά  που αντιμετωπίζουμε καθημερινά είτε από τις στρεβλώσεις του συστήματος ,  είτε από την γραφειοκρατία  και

διεκδικούμε άμεσα λύσεις :

για μια σειρά ζητημάτων όπως η επιβίωση στην περιφέρεια  ,  η αύξηση του ΦΠΑ στα εφόδια στο 23% , μέτρα για  το κόστος παραγωγής (εισροές- καύσιμα- ηλεκτρικό κλπ ), την  ανυπαρξία χρηματοδότησης , την  λεηλασία της παραγωγής, το ζητημα των αγρεργατών,  την  κατάρρευση του κτηνοτροφικού τομέα, τις  Ελληνοποιήσεις, τα κόκκινα δάνεια, λαμβάνοντας υπ όψιν τις ιδιαιτερότητητες στην παραγωγή,   και μια σειρά από θέματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο.

Ζητήθηκε από τον Υπουργό να συσταθεί μια  εξειδικευμένη Ομάδα από τους αγρότες -κτηνοτρόφους ?αλιείς.  η οποία  από την επομένη   θα τα θέσει «επί τάπητος» και θα απαιτήσει την γρήγορη επίλυσή τους .