Η ανάπτυξη του Ελαιοτουρισμού στους στόχους του ΣΕΔΗΚ

16.07

Πολλά θα είναι τα ωφέλει του ελαιοτουρισμού για την Κρήτη. Αυτό επισημαίνει ο σύνδεσμος ελαιοκομικών δήμων Κρήτης που έχει στραφεί στην προώθηση του. Στο νησί υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που κάνουν σημαντικές προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση και ο ΣΕΔΗΚ τις επιβραβεύει.