“Αναζητώντας τους απόντες: Οι Neets” στο Ρέθυμνο

11.32

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε συνεργασία με το Εθνικό Σημείο Επαφής του ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion), το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και τη ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης, διοργανώνει Επιστημονικό Συμπόσιο στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Ρέθυμνο, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου (Αίθουσα Β1-29, ώρα 12.00- 19.00). Ο τίτλος του Επιστημονικού Συμποσίου είναι «Αναζητώντας τους απόντες: Οι Neets (young people not in education, employment or training)».

Στο Επιστημονικό Συμπόσιο συμμετέχουν 22 Καθηγητές, Ερευνητές και Εμπειρογνώμονες, από διάφορα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή Ευριπίδη Στεφάνου, και της Αναπληρώτριας Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγήτριας Ελένης Παπαδάκη), ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης. .

Μέρος του Επιστημονικού Συμποσίου βασίζεται στα δεδομένα της Έρευνας «Βαρόμετρο Απόντων: Οι Neets», που διεξήχθη από το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, την GPO, το ΙΗΔΛ του ΙΤΕ και το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Νίκο Παπαδάκη και με χρηματοδότηση της ΓΓΕΤ, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα «Βαρόμετρο Απόντων» αποτελεί μια από τις πρώτες πρωτογενείς έρευνες εθνικής κλίμακος για τους Neets, στην Ευρώπη.

Οι νέοι που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (Neets), εκτός δηλαδή βασικών πεδίων μέριμνας του Κοινωνικού Κράτους, συνιστούν μια κρίσιμη κατηγορία κοινωνικής ευπάθειας. Αποτελούν μια από τις πλέον ευάλωτες ομάδες και φαίνεται να έχουν υποστεί έντονα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Στην Ελλάδα το ποσοστό των Neets, φτάνει σύμφωνα με την έρευνα «Βαρόμετρο Απόντων», το 16,9% του νεανικού πληθυσμού 15- 24 ετών και είναι εμφανές ότι αποτελούν ένα οξύτατο κοινωνικό πρόβλημα με πιθανές εκρηξιγενείς διαστάσεις. Μάλιστα, η συσχέτιση κοινωνικό- οικονομικής προέλευσης και κατάστασης με την πιθανότητα υπαγωγής ενός νέου στην κατηγορία Neet προβληματίζει ακόμα περισσότερο. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι πολύ υψηλό το ποσοστό των Neets, που είναι απόφοιτοι Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το φαινόμενο των Neets αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Στρατηγικής Europe2020, απασχολεί όλο και περισσότερο τη διεθνή πολιτική και επιστημονική δημόσια σφαίρα, όσο και Κυβερνήσεις και Διεθνείς Οργανισμούς.

Στο Επιστημονικό Συμπόσιο επιχειρείται η ποσοτική και ποιοτική χαρτογράφηση του φαινομένου, μέσα από την ανάλυση των κοινωνικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών των Neets, των στάσεων και αντιλήψεων τους, των όρων (ανα)συγκρότησης της βιοτικής τους τροχιάς και των στρατηγικών τους για την έξοδο από το πρόβλημα, ενώ παρουσιάζονται εργαλεία πολιτικής και ερευνητικά θεμελιωμένες προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Πέραν όμως του φαινομένου των Neets και του ευθέως συσχετιζόμενου ζητήματος της νεανικής ανεργίας, θα ανακινηθούν, στο πλαίσιο του Επιστημονικού Συμποσίου, και ζητήματα αναφορικά με τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την κοινωνική πολιτική.