Η απάντηση του προέδρου του Μ. Βλαχάκη, για τα όσα ειπώθηκαν χτες στο Δημ. Συμβούλιο

07.38
Με μιαν ανάρτηση σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε προώθηση της στα 
μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Μιχάλης Βλαχάκης 
απάντησε στα όσα ειπώθηκαν χτες κατά το επεισοδιακό δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, 
όπου έφερε την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου προς ψήφιση, για τις αλλαγές 
στους χώρους που εκμεταλλεύονται οι επιχειρηματίες στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, 
που τους μειώνεται ο χώρος κατά 25%.

Συγκεκριμένα αναφέρει ο κ. Βλαχάκης:

"Νιώθω την ανάγκη να ενημερώσω τους δημότες των Χανίων για την απόφαση που
αφορά τον καθορισμό παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων εντός της χερσαίας
λιμενικής ζώνης του Ενετικού Λιμένα, μιάς και δεν κατάφερα να ολοκληρώσω την
τοποθέτηση μου στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04-03-16 που
διεκόπη κατόπιν ύβρεων και χειροδικιών απο τους παρευρισκόμενους
καταστηματάρχες σε βάρος Δημοτικού Συμβούλου.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στις 31-03-16 πήρε μια απόφαση που σκοπό έχει
τον εξορθολογισμό των χρήσεων, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της
ελεύθερης κυκλοφορίας κατοίκων και επισκεπτών στην χερσαία λιμενική ζώνη του
Ενετικού Λιμένα των Χανίων.

Η μελέτη που ψηφίσαμε ειναι προϊόν συνεργασίας του Δήμου Χανίων και της
τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων, που στόχο έχει την ποιοτική και
λειτουργική αναβάθμιση της εικόνας του Ενετικού Λιμένα.  Δεδομένου οτι η
Παλαιά Πόλη στο σύνολο της αποτελεί σημαντικό ιστορικό και πολιτισμικό
μνημείο, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ως ο καθ' ύλην αρμόδιος φορέας ελέγχου
της χερσαίας ζώνης του Ενετικού Λιμένα, προχωρεί σε πρώτη φάση σε συνολική
διευθέτηση του δημοσίου χώρου.

Με την ψήφιση της απόφασης διασφαλίσαμε τουλάχιστον 5,50 μέτρα συνεχές
πλάτος μήκους ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ που δεν παραχωρείται, μετρούμενο απο την
εξωτερική ακμή του κρηπιδώματος σε όλο το μήκος της Χερσαίας Λιμενικής
Ζώνης.

Επιπρόσθετα με την παρούσα μελέτη οριοθετείται και ο δημόσιος χώρος που
παραχωρείται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων ο οποίος
ειναι μειωμένος κατα 25% σε σχέση με τον υφιστάμενο, δηλαδή απο 6068τ.μ.
μειώνεται σε 4551τ.μ. ενώ η εφαρμογή της παραπάνω απόφασης θα ισχύει απο το
2017.

Στην δεύτερη φάση της μελέτης θα γίνει ο προσδιορισμός των μορφολογικών
δεσμεύσεων και απαγορεύσεων για το σύνολο των κινητών και προσωρινών
κατασκευών, έτσι ώστε να υπάρχει η τυπολογία των σκιαδίων και ο κανονισμός
του επαγγελματικού εξοπλισμού των στεγαζόμενων κοινόχρηστων χώρων των
καταστημάτων.

Η μελέτη που ψηφίσαμε λοιπόν επιφέρει την ισορροπία ανάμεσα στην λειτουργία
των καταστημάτων και του δικαιώματος για ομαλή και ελεύθερη πρόσβαση των
πολιτών στην Παλιά Πόλη  και της ανάδειξης, προστασίας και εξυγίανσης του
μνημείου του Ενετικού Λιμένα".

Βλαχάκης Μιχάλης.
Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Χανίων.