Από 6 μηνών θα μπορούν να εμβολιάζουν οι γονείς τα παιδιά τους για τη νόσο COVID-19

16.01

Από 6 μηνών θα μπορούν να εμβολιάζουν οι γονείς τα παιδιά τους για τη νόσο COVID-19 σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης. Ωστόσο οι απόψεις γονέων και κηδεμόνων διίστανται για το εάν θα προχωρήσουν στον εμβολιασμό από τόσο μικρή ηλικία. Η πλατφόρμα των ραντεβού αναμένεται να ανοίξει το επόμενο διάστημα για όσους επιθυμούν να εμβολιαστούν .