Από σήμερα οι αιτήσεις για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων. Μήνυση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και από άλλες ενώσεις;

08.47

Από σήμερα ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων από τους αγρότες για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το 2016.

Όπως τόνισε στην εκπομπή της ΝΤ, Καλημέρα στις 7, το μέλος της ΕΑΣΗ Μιχάλης Καμπιτάκης, οι αγρότες που θέλουν να μεταβιβάσουν δικαιώματα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τα δικαιολογητικά τους για να μη χαθούν δικαιώματα, ενώ ανέφερε πως και άλλες ενώσεις στη χώρα θα κάνουν μήνυση στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς δεν έχει βρει λύση για την επιδότηση που έχασαν κυρίως οι νέοι αγρότες με τη φόρμα 6.

Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων, όπως και ενεργοποίηση τους, θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου οι αγρότες κατά περίπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη

Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων (πώληση, δωρεά, γονική παροχή κ.λ.π.). Απαιτείται: συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης γης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 01-06-2015 έως 31-05-2016 και πιστοποιητικό μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο.

• Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη

Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη είτε με πώληση είτε με ενοικίαση, όπου το 20% της αξίας παρακρατείται υπέρ του Εθνικού αποθέματος. Εξαίρεση στην παρακράτηση υπάρχει εφόσον αυτή γίνεται μεταξύ συγγενών Α’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ΄ αγχιστείας (γονείς–παιδιά, σύζυγοι, κλπ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις αρκεί να προσκομιστεί το έγγραφο που αποδεικνύει την συγγένεια (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γάμου κλπ.).

• Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς

Α) Σε περίπτωση κληρονομιάς βάση διαθήκης

• Ληξιαρχική πράξη θανάτου

• Αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης

• Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (Ειρηνοδικείο).

• Πιστοποιητικό περί μη αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη ή προσβολή αυτής (Ειρηνοδικείο)

Β) Κληρονομιά από το Νόμο (εξ αδιαθέτου)

• Ληξιαρχική πράξη θανάτου

• Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών

• Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (Ειρηνοδικείο).

• Προσωπικά Στοιχεία των κληρονόμων (ταυτότητα, ΑΦΜ)

Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης

Ενοικιάζονται δικαιώματα και γη με ίση ή μεγαλύτερη έκταση για το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη με την λήξη της μίσθωσης. Απαιτείται η πράξη μίσθωσης έκτασης με ημερομηνία έναρξης μίσθωσης από 01-06-2015.

• Αλλαγή προσωπικών στοιχείων δικαιούχου

• Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη

Λύση της μίσθωσης, με γη ή χωρίς γη, με κοινή συμφωνία, πριν την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης.

• Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη

Ενοικίαση δικαιωμάτων χωρίς γη (20 % παρακράτηση). Τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη με την λήξη της μίσθωσης.

• Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη μεταβίβαση τους το ίδιο έτο ενίσχυσης

Σε περίπτωση που κληρονόμος επιθυμεί να μεταβιβάσει σε έναν ή σε περισσότερους γεωργούς το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων που κληρονομεί το ίδιο έτος ενίσχυσης 2016.

• Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη και ταυτόχρονη μεταβίβαση τους το ίδιο έτος ενίσχυσης

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: (2810) 378136 / 378142 / 378144 / 378174

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ: 2891022223

ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ: 2891031262

ΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ: 2893022309