Αυτές οι περιοχές θα μείνουν χωρίς ρεύμα

12.36

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

  1. Στις 9.2022 ημέρα Κυριακή και από ώρα 07.30 π.μ. έως 09.30 π.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Δικωνύμου (Λύματα) – Καλυκάς (Μηχονολογικό) – Ξυλοκαμάρα (γύρω από το κοινοτικό γραφείο) Λειβάδια (περ. Χατζησάββα) – Λεωφ.Σούδας (περ. ALEX PACK) – Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Λειβάδια – Λεωφ.Σούδας (γύρω από Υ/Σ Παπάζογλου).

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.