Στην κορυφή το C.V του διευθύνοντα συμβούλου των Μινωϊκών γραμμών Αντώνη Μανιαδάκη

16.07

Αντώνης Μανιαδάκης

Ένας κρητικός κοσμεί την κορυφή της  λίστας  του «The Official Board . Πρόκειται  για την διαδικτυακή βάση δεδομένων σχετιζόμενη με την επιχειρηματικότητα  . Ο λόγος για τον διευθύνοντα σύμβουλο των Μινωικών Γραμμών Αντώνη Μανιαδάκη το όνομα του οποίου είναι πλέον συνυφασμένο με την επιτυχημένη ακτοπλοϊκή εταιρία  με έδρα το Ηράκλειο . Το βιογραφικό του κ. Μανιαδάκη  έχει συγκεντρώσει στο συγκεκριμένο ιστότοπο την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην κατηγορία των Διευθυνόντων Συμβούλων των εταιρειών της Ελλάδας.’Eχει γίνει γνωστό σε εκατοντάδες χιλιάδες κάνοντας κλικ στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://www.theofficialboard.com/popularity/minibio,

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται, σημαντικές πληροφορίες για τα στελέχη επιχειρήσεων και εταιριών ανά τον κόσμο.