Χαμηλά τα ποσοστά της Κτηματογράφησης στην Κρήτη – παράταση 4 μηνών στα πρόστιμα

16.48

Η κυβέρνηση θεσμοθέτησε προσφάτως μία ακόμα παράταση στην εφαρμογής και επιβολής των προστίμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις έως το τέλος της χρονιάς προκειμένου να κινητοποιηθούν οι πιο αμελείς ιδιοκτήτες και να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους και να διευκολυνθεί τα επόμενα στάδια της κτηματογράφησης, αυτά των προαναρτήσεων και αναρτήσεων, με τα ελάχιστα δυνατά προβλήματα για τους ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, το ποσοστό έχει ήδη φτάσει στο 87% του συνόλου των 39,1 εκ. ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που έχει εκτιμηθεί ότι υπάρχουν στην Ελλάδα.

Να σημειωθεί ότι σε Κέρκυρα και Θεσπρωτία η Κτηματογράφηση αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Η συλλογή δηλώσεων σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο ξεκίνησε πριν από περίπου τρία χρόνια το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τα ποσοστά να είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με άλλες περιοχές που η κτηματογράφηση ξεκίνησε το 2016. Έτσι η συλλογή σε ποσοστά φτάνει στα  Χανιά 37%, στο Ρέθυμνο 33% και στο Ηράκλειο 27%.

Τα βήματα που “ξεπάγωσαν” τη διαδικασία

Τα τελευταία χρόνια προηγήθηκαν ορισμένες νομοθετικές ρυθμίσεις ως προς τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε δασικές περιοχές. Έτσι μετά τον ν.4819/2021, στο 6% περίπου των διεκδικούμενων από το Ελληνικό Δημόσιο ιδιοκτησιών μπορούν πλέον να προκριθούν τα δικαιώματα των πολιτών, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι είτε οι ίδιοι ή οι δικαιοπάροχοί τους διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας που έχουν συνταχθεί έως την 1/7/2001.

Επιπλέον, με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του 2022 περί δασωμένων αγρών, στο σύνολο αυτών προκρίνονται οι πολίτες εφόσον το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας. “

Τα πρόστιμα

Υπενθυμίζεται ότι τα πρόστιμα για τους αμελείς τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν από τον Φεβρουάριο του 2024 και μετά, , θα είναι αναλογικά. Σε κάθε περίπτωση όμως το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 300 και μεγαλύτερο των 2.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.

Οι ιδιοκτήτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η δήλωση στο Κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική ,

Υπολογίζεται ότι στο τέλος του 2023 το 80% των δικαιωμάτων της χώρας θα βρίσκεται ή θα έχει διέλθει από τη φάση της Ανάρτησης.