«Όχι» από το ΣτΕ στη λειτουργία του πυρηνελαιουργείου στην Κίσαμο

16.20
Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Κισάμου: «Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), με την υπ. αρ. 58/2015 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών αυτού, απέρριψε την αίτηση της εταιρείας Χ. Γιαννούλης Α.Ε. με την οποία ζητούσε να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ. αρ. 417/9.2.2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων σύμφωνα με την οποία διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του πυρηνελαιουργείου που βρίσκεται στην περιοχή Κουρφαλώνας Κισσάμου, από τη στιγμή που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας αυτού με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία και σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Για την απόφαση του αυτή το ΣτΕ έλαβε – μεταξύ άλλων – υπόψη του και την παρέμβαση που έκανε ο Δήμος Κισσάμου μέσω υπομνήματος με το οποίο τάχθηκε υπέρ της απόρριψης της αίτησης αναστολής της Εταιρείας και της διατήρησης ισχύος της απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη με δεδομένη την επί μακρό χρόνο μη συμμόρφωση της εταιρείας στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της δραστηριότητας και στις επανειλημμένες υποδείξεις των αρμόδιων αρχών για υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των περιοίκων.
Το ΣτΕ αποδέχεται επίσης, στο σκεπτικό της απόφασης του, ότι «η ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων ανεπεξέργαστου πυρήνα στον αύλειο χώρο εκτός των υφιστάμενων στεγάστρων, για την οποία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, υπεύθυνη, κατά κύριο λόγο, είναι η ίδια η εταιρεία, εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των περιοίκων».
Τέλος, το ΣτΕ διατάσσει την εταιρεία να προχωρήσει στην «ολοκλήρωση της επεξεργασίας του πυρήνα που υπάρχει στους εκχυλιστήρες της μονάδας και στην άμεση απομάκρυνση των ποσοτήτων πυρήνα που έχουν σωρευθεί στον αύλειο χώρο της μονάδας εκτός των υφιστάμενων στεγάστρων».
Με αφορμή την εν λόγω απόφαση ο Δήμαρχος Κισσάμου κ. Θεόδωρος Σταθάκης έκανε την εξής δήλωση:
«Η απόφαση του ΣτΕ αποτελεί μια πρώτη δικαίωση των χειρισμών της Δημοτικής Αρχής Κισσάμου για το θέμα της παράνομης λειτουργίας του πυρηνελαιουργείου που βρίσκεται στην περιοχή Κουρφαλώνας. Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε ως Δήμος δηλώσει πως είμαστε αντίθετοι στη συνέχιση λειτουργίας αυτής της οχλούσας δραστηριότητας, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι αρμόδιες αρχές κρίνουν το εν λόγω πυρηνελαιουργείο ως ακατάλληλο για λειτουργία και λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται στην ανάπτυξη του τριτογενή τομέα στην ευρύτερη περιοχή αλλά και τους κινδύνους που εγκυμονούνται για το περιβάλλον και για την υγεία και ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής και των εργαζομένων. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα μέχρι την οριστική δικαίωση του δήμου και των κατοίκων μας»