ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ: για δεύτερη φορά οδηγούν στο Ρέθυμνο!

12.26

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, επανακάμπτει στο Ρέθυμνο, το διάστημα 13-15 Οκτωβρίου 2015, ολοκληρώνοντας το πακέτο στοχευμένων δράσεων στην πόλη για τη διαχείριση του αστικού και ημιαστικού νερού, στο πλαίσιο του προγράμματος ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ? Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!, που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης ?Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.). Μετά την αρχική επίσκεψη, που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2014, και τα ιδιαίτερα θετικά μηνύματα  που αποτυπώθηκαν από την επαφή με τα σχολεία και τους φορείς της πόλης, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS επιστρέφει στο Ρέθυμνο, με μια ανοιχτή προς τους πολίτες εκδήλωση,  εκπαιδευτικά σεμινάρια προς τα στελέχη της ΔΕΥΑΡ, που θα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων τους και εντατικοποίηση των συνεργειών με όλους τους αρμοδίους για τη διαχείριση του νερού προς την κατεύθυνση της αειφορίας του.

Πιο συγκεκριμένα, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, στο πλαίσιο του προγράμματος ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη Φωνή μας για το Νερό διοργανώνει

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με θέμα

«ΑΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟ: Προκλήσεις και Προοπτικές

για τον Δήμο Ρεθύμνης» την

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015, 17.30 – 21.30 στο

Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας, οδός Μαρκέλλου, Μασταμπάς

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου, της πανεπιστημιακής κοινότητας συλλογικοτήτων πολιτών, οικολογικών κινήσεων, επαγγελματικών ενώσεων, φορέων αρμόδιων για τα υδατικά ζητήματα της πόλης, ΜΜΕ, ενώ παράλληλα οι πολίτες του Ρεθύμνου θα έχουν ενεργό ρόλο συμμετέχοντας σε ειδικά σχεδιασμένο φόρουμ, μέσα από το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τους προβληματισμούς, τις απόψεις και τις προτάσεις τους.

Τα απότοκα αποτελέσματα της παραπάνω συμμετοχικής διαδικασίας, θα αποτελέσουν το θεματικό πυρήνα  της συνάντησης που θα ακολουθήσει την επόμενη μέρα, Πέμπτη 15/3, με τη συμμετοχή φορέων του Ρεθύμνου, άμεσα συνδεόμενων με τα υδατικά ζητήματα,  με στόχο την αξιοποίηση των συμπερασμάτων της διαβούλευσης και τη μετουσίωσή τους σε συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης.

Τέλος, και στο πλαίσιο της συντονισμένης και συνδυαστικής ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων με τη διαχείριση του νερού φορέων, θα πραγματοποιηθεί διήμερο (13/10 & 14/10) Επιμορφωτικό Σεμινάριο των στελεχών της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου  και του Δήμου με κεντρική στόχευση την υιοθέτηση καινοτόμων μεθοδολογιών για τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας τους με το κοινό και κατ?επέκταση της εξυπηρέτησής του.