Δείτε τι ”σκοτώνει” το σπέρμα!

19.59

Φαίνεται πως η ποιότητα του σπέρματος των ανδρών φθίνει από γενιά σε γενιά. Αν και δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία μεταξύ των διαφόρων μελετών, οι οποίες αφορούν το φαινόμενο αυτό, η πλειοψηφία των στοιχείων, συγκλίνουν προς την επιβεβαίωσή του.

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με τα αίτια της πτώσης ποιότητας του σπέρματος τις τελευταίες δεκαετίες. Παράλληλα με την πτώση της ποιότητας του σπέρματος, στο ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκε και ελάττωση της σωματικής άσκησης και της σωματικής δραστηριότητας εν γένει. Η υιοθέτηση της καθιστικής ζωής φαίνεται, πως δεν οδήγησε μόνο στην αύξηση της παχυσαρκίας στον πληθυσμό και στη αύξηση της συχνότητας εμφάνισης διαβήτη και καρδιαγγειακών παθήσεων, αλλά επηρέασε αρνητικά και την ποιότητα του σπέρματος.

Η συνήθεια της πολύωρης παρακολούθησης της τηλεόρασης εκ μέρους των νέων έχει αναχθεί στο κατεξοχήν σύμβολο της καθιστικής ζωής. Τα στοιχεία σχετικά με την επιρροή της συνήθειας αυτής στην ποιότητα του σπέρματος είναι περιορισμένα.

Η πολύωρη παρακολούθηση τηλεόρασης σε καθιστή θέση θα μπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα του σπέρματος καταρχήν λόγο της αύξησης της θερμοκρασίας στο όσχεο. Το όσχεο είναι ο σάκος, μέσα στον οποίο βρίσκονται οι όρχεις. Η αύξηση της θερμοκρασίας στο όσχεο έχει συνδεθεί με διαταραχές στην παραγωγή σπερματοζωαρίων.

Έχει παρατηρηθεί, πως άνδρες, οι οποίοι ασκούν επαγγέλματα «καθιστικά», παρουσιάζουν ελαφρώς αυξημένη θερμοκρασία στο όσχεο. Εντούτοις, δεν έχει επιβεβαιωθεί απόλυτα, πως η αύξηση αυτή της θερμοκρασίας συνδέεται με ουσιαστική αλλοίωση της ποιότητας του σπέρματος.

Εξάλλου η πολύωρη παρακολούθηση τηλεόρασης συνδέεται και με την απουσία σωματικής άσκησης. Η αδράνεια αυτή με τη σειρά της έχει συνδεθεί με την παραγωγή οξειδωτικών στοιχείων στο σώμα, τα οποία θα μπορούσαν να διαταράξουν την παραγωγή σπερματοζωαρίων και να προκαλέσουν ανδρική υπογονιμότητα.

Τις υποθέσεις αυτές έρχεται να επιβεβαιώσει μία μελέτη, που δημοσιεύθηκε σε διεθνές ιατρικό περιοδικό (Audrey JG et al. Br J Sports Med. 2015;49(4):265-270). Στα πλαίσια αυτής της μελέτης εξετάστηκε η επιρροή της πολύωρης παρακολούθησης τηλεόρασης στο σπέρμα νεαρών υγειών ανδρών ηλικίας μεταξύ των 18 και των 22 ετών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής η μέτρια και η αυξημένη σωματική άσκηση σε συνδυασμό με τη μικρότερης διάρκειας παρακολούθηση τηλεόρασης συνδεόταν με καλύτερες ποιοτικές παραμέτρους του σπέρματος των νεαρών αυτών ανδρών.

Επομένως, φαίνεται πως οι άνδρες έχουν ακόμα ένα κίνητρο να υπερνικήσουν την κούραση της καθημερινότητας και να σηκωθούν από τον καναπέ και αν αθληθούν!

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας
http://www.eleftheia.gr/
E-mail: care@eleftheia.gr
medscape.com,IATROPEDIA.GR