Διακρίσεις για το Πολυτεχνείο Κρήτης σε πανελλαδικό και παγκόσμιο επίπεδο

15.46

O ιστότοπος Research.com παρουσίασε πρόσφατα μια νέα παγκόσμια κατάταξη με τους κορυφαίους επιστήμονες – ερευνητές από όλο τον κόσμο στα ακόλουθα 3 γνωστικά αντικείμενα: (1) Διοίκηση Επιχειρήσεων, (2) Επιστήμη Υπολογιστών, (3) Οικονομική & Χρηματοοικομική.

Προκειμένου να ληφθεί κάποιος υπόψη για την κατάταξη έπρεπε κατ’ ελάχιστον να έχει h index μεγαλύτερο ή ίσο του 40 στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών και μεγαλύτερο ή ίσο του 30 στα άλλα δύο γνωστικά αντικείμενα (Ο δείκτης h επινοήθηκε το 2005 από τον J.E. Hirsch και χρησιμοποιείται συχνά ως μέτρο προσδιορισμού της επιστημονικής ποιότητας και απήχησης ενός ερευνητή. Ένας επιστήμονας με δείκτη h=30 σημαίνει ότι έχει δημοσιεύσει μεταξύ άλλων, 30 επιστημονικές εργασίες που έχουν τουλάχιστον 30 ή και περισσότερες αναφορές η καθεμία).

Οι συντάκτες της λίστας έλαβαν αρχικά υπόψη 5972 επιστήμονες από το χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, 6300 επιστήμονες από το χώρο της Επιστήμης Υπολογιστών και 7858 επιστήμονες από το χώρο της Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής οι οποίοι πληρούσαν αυτό το κριτήριο. Στη συνέχεια συνέλεξαν πληροφορίες από τα Google Scholar και Microsoft Academic Graph σχετικά με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των επιστημόνων, το h-index και τις αναφορές στο έργο τους. Οι πληροφορίες συλλέχθηκαν στις 25 Μαϊου 2021 (Επιστήμη Υπολογιστών) και 6 Δεκεμβρίου 2021 (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομική & Χρηματοοικονομική).

Ο Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης και Distinguished Research Professor στο Audencia Business School, βρέθηκε στην 1 η θέση στην Ελλάδα (287 η θέση στην παγκόσμια κατάταξη) από τους 3 συνολικά καθηγητές από Ελληνικά πανεπιστήμια που συμπεριλήφθηκαν στην παγκόσμια κατάταξη στο αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επίσης, κατατάχθηκε στην 4 η θέση στην Ελλάδα (1121 η θέση στην παγκόσμια κατάταξη) από τους 57 συνολικά καθηγητές από Ελληνικά πανεπιστήμια που συμπεριλήφθηκαν στην παγκόσμια κατάταξη στο αντικείμενο της Επιστήμης Υπολογιστών.

Σε αρκετά υψηλή θέση στην κατάταξη για την Επιστήμη των Υπολογιστών συμπεριλήφθηκε ένας ακόμα καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο Μίνως Γαροφαλάκης (6η θέση στην Ελλάδα και 1419 η θέση στον κόσμο).

Τέλος, στη λίστα για το γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής, συμπεριλήφθηκε ο μέχρι πρότινος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, Φώτης Πασιούρας. Ο κ. Πασιούρας που συνεχίζει την ακαδημαϊκή του καριέρα στο Montpellier Business School (Γαλλία) ως Καθηγητής Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής, κατατάχθηκε στην 17 η θέση στη Γαλλία και στην 999 η θέση στον κόσμο.

Αναλυτικά η παγκόσμιες λίστες έχουν ως εξής:

Κορυφαίοι επιστήμονες στην Οργάνωση & Διοίκηση – Παγκόσμια κατάταξη

Κορυφαίοι επιστήμονες στην Επιστήμη Υπολογιστών – Παγκόσμια κατάταξη

Κορυφαίοι επιστήμονες στην Οικονομική & Χρηματοοικονομική – Παγκόσμια κατάταξη