Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους ΤΕΒΑ/FEAD)

11.59

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους ΤΕΒΑ/FEAD), η Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, ενημερώνει τους ωφελούμενους ότι τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr), στα κεντρικά καταστήματα των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και στους Πίνακες των Πιστοποιημένων Φορέων (Δήμοι, Μητροπόλεις, Σύλλογοι Πολυτέκνων, Σύλλογοι Τριτέκνων κ.λ.π) με ημερομηνία ανάρτησης στις 20/10/2015, ημέρα Τρίτη.

Ενημερώνονται επίσης όλοι οι ωφελούμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση, ότι η ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ορίζεται από Τετάρτη 21/10/2015 έως Τρίτη 27/10/2015.

Οι ωφελούμενοι που επιθυμούν να κάνουν ένσταση θα την υποβάλουν μέσω των Πιστοποιημένων Χρηστών του Φορέα στον οποίο είναι -σύμφωνα με τις καταστάσεις του Υπουργείου- εγγεγραμμένοι.

Πληροφορίες θα μπορούν οι ωφελούμενοι να παίρνουν και από τους Δήμους, Μητροπόλεις, το Νομαρχιακό Σωματείο ΑμεΑ Ηρακλείου και τους Συλλόγους, Πολυτέκνων και Τριτέκνων, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί αναλυτικά από την υπηρεσία.

Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιον πιστοποιημένων χρηστών των Κοινωνικών Συμπράξεων, φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται.

Τη σχετική ενημέρωση και την παραλαβή τυχόν ενστάσεων αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι χρήστες που είχαν διαχειριστεί την υποβολή των αιτήσεων.

Οι πιστοποιημένοι χρήστες απλά παραλαμβάνουν ενστάσεις, δεν εκφέρουν καμία αξιολογική κρίση επ? αυτών και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση μέλη της επιτροπής ενστάσεων.

Γίνεται επίσης γνωστό σε όλους τους ωφελούμενους που η αίτησή τους έχει εγκριθεί, ότι με νεότερη ανακοίνωσή, θα ενημερωθούν από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για το πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία διανομής των προϊόντων.

Τέλος με Δελτίο Τύπου θα ενημερωθούν οι δυνητικά ωφελούμενοι για το νέο άνοιγμα του προγράμματος και υποβολή νέων αιτήσεως για το έτος 2016.