Δρομολόγια της ΑΝΕΝΔΥΚ προς Αγ. Ρουμέλη, Λουτρό και Γαύδο

13.40

Από την ΑΝΕΝΔΥΚ ανακοινώθηκε ότι τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν προς την ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ, ΛΟΥΤΡΟ & Ν. ΓΑΥΔΟ είναι:

Χώρα Σφακίων ? Λουτρό ? Αγιά Ρουμέλη
28/04/2016 έως 02/05/2016: 10:30 & 13:00 & 18:30

Αγιά Ρουμέλη ? Λουτρό ? Χώρα Σφακίων
29/04/2016 έως 03/05/2016: 09:00 & 11:30 & 17:30

Χώρα Σφακίων ? Λουτρό
Καθημερινά: 10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 14:00*1 & 16:30*1 & 17:30*1 & 18:30
Κυριακή του Πάσχα: 10:30 & 12:00*1 & 13:00 & 16:30*1 & 17:30*1 & 18:30

Λουτρό ? Χώρα Σφακίων
Καθημερινά: 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 13:30*1 & 16:00*1 & 17:00*1 & 18:10
Κυριακή του Πάσχα: 09:30 & 11:30*1 & 12:30 & 16:00*1 & 17:00*1 & 18:10

Χώρα Σφακίων ? Λουτρό ? Αγιά Ρουμέλη ? Ν. Γαύδος
28/04/2016 & 29/04/2016: 10:30 επιστροφή 14:00
03/05/2016: 10:30 επιστροφή 14:00

Παλαιόχωρα ? Σούγια ? Αγιά Ρουμέλη ? Ν. Γαύδος
30/04/2016: 08:30 επιστροφή 14:00
02/05/2016 & 04/05/2016: 08:30 επιστροφή 14:00

Κρατήσεις θέσεων οχημάτων: 2821095511-30, 2825091221, 2825091251
Περισσότερες πληροφορίες στο: www.anendyk.gr
*1 = ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΠΛΟΙΟ