Εγκρίσεις προτάσεων και μελετών έργων από την Επιτροπή Περιβάλλοντος Κρήτης

13.07

Η μελέτη ανασύστασης-βελτίωσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων «Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης-Τμήματα εντός ν. Ρεθύμνου», έργα βελτίωσης ΒΟΑΚ που υλοποιεί ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. αλλά και οι προγραμματικές συμβάσεις που αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην Κρήτη ήταν τα θέματα που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης που συνεδρίασε στη Περιφέρεια υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος-Χωροταξίας Νίκου Καλογερή.

Παρουσίαση μελέτης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας

Τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος καθώς και οι παραβρισκόμενοι στη συνεδρίαση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να ενημερωθούν από την παρουσίαση που έγινε από τα στελέχη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας που αφορά την ολοκληρωμένη μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη της έκθεσης του Μουσείου. Η παρουσίαση εστιάστηκε στις νέες εκθεσιακές ενότητες του Μουσείου, όπως το Μινωικό περιβάλλον, την επίδραση των φυσικών καταστροφών στο περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα της Κρήτης και της Ανατολικής Μεσογείου, τις εντυπωσιακές προσαρμογές των οργανισμών στο Μεσογειακό περιβάλλον, τη μετανάστευση και τέλος την εξέλιξη του ανθρώπου και την επίδραση του πολιτισμού στο περιβάλλον. Στην επιτροπή παρουσιάστηκαν εντυπωσιακές τρισδιάστατες εικόνες της νέας μορφής της έκθεσης του Μουσείου. Η παρουσίαση έγινε από τον Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, καθηγητές Μωυσή  Μυλωνά και Νίκο Πουλακάκη, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Γιώργο Αεράκη, μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Καλογερή. Η ίδια μελέτη είχε παρουσιαστεί προχθές από τον μελετητή και τα στελέχη του Μουσείου στον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή. Η επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε τη μελέτη,εκτιμώντας ότι η υλοποίησή της αναβαθμίζει σημαντικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης προς τους επισκέπτες της Κρήτης γενικά, αλλά κυρίως προς τα παιδιά, εισάγοντάς τα στο εντυπωσιακό περιβάλλον της Κρήτης.

ΜΠΕ έργων Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης

Ακολούθησε η συζήτηση για τις ΜΠΕ των έργων, «Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης (Οδικά τμήματα εντός Ν. Ρεθύμνου): Τμήμα Ακούμια – Άγιος Δημήτριος» στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην Π.Ε. Ρεθύμνης», με φορέα υλοποίησης την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης και «Ξενοδοχειακή μονάδα κλασικού τύπου 5* και 299 κλινών, με την επωνυμία FILION RESORT, ιδιοκτησίας «Δημ.-Μιχ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ» στη θέση ΚΑΜΠΙ εκτός οικισμού Βλυχάδας Δήμου Μυλοποτάμου Π.Ε. Ρεθύμνου», για τις οποίες η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά.
Έργα βελτίωσης ΒΟΑΚ

Αναλυτική συζήτηση έγινε για τη Μελέτη Ανανέωσης και Τροποποίησης της Αρ. 122245/02-07-2004 Κ.Υ.Α Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «α) Έργα βελτίωσης ΒΟΑΚ μεταξύ Α/Κ Αεροδρομίου και Α/Κ Καρτερού, β) Έργα βελτίωσης Α/Κ Καρτερού, γ) Παράλληλο οδικό δίκτυο παραπάνω τμημάτων», με φορέα υλοποίησης τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε». Για το θέμα αυτό η Επιτροπή μεγάλη πλειοψηφία, αποφάσισε υπέρ της ανανέωσης – τροποποίησης της ΜΠΕ του έργου,σύμφωνα με την εισήγηση και τους όρους της Δ/νσης Περιβάλλοντος, και επιπλέον με την παρατήρηση να ολοκληρωθεί η ασφαλής λειτουργία των κυκλοφοριακών κόμβων με τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα.

Έγκριση προγραμματικών συμβάσεων ελέγχου για τη ποιότητα της ατμόσφαιρας

Τέλος,για τρίτη συνεχή χρονιά εγκρίθηκαν οι προγραμματικές συμβάσεις που αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας,στα πλαίσια της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο Κρήτης, έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε κεντρικά σημεία στις πόλεις του Ηρακλείου και των Χανίων αντίστοιχα. Βάσει των μετρήσεων των σταθμών αυτών και στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας του ΥΠΕΝ, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας εισηγούνται βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης ενημέρωσης και προστασίας του πληθυσμού, καθώς και τον καθορισμό των μέτρων μείωσης των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων από εστίες καύσης, τη βιομηχανία και την κυκλοφορία των οχημάτων.Με την πρόβλεψη δυσμενούς εξέλιξης των μετεωρολογικών συνθηκών και την πιθανή αύξηση συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων και υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων, ο Περιφερειάρχης μετά από τις εισηγήσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών εξαγγέλλει δημοσίως τα προτεινόμενα μέτρα δράσης.