Εκδήλωση από τη ΔΕΔΙΣΑ για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων

19.58

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Μείωση των Αποβλήτων (EWWR) είναι μια πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση της υλοποίησης δράσεων ευαισθητοποίησης σχετικά με την αειφόρο διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας. Ενθαρρύνει ένα ευρύ φάσμα κοινού (δημόσιες αρχές, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κοινωνικούς φορείς, καθώς και τους ίδιους τους πολίτες) να εμπλακούν.

Φέτος, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Μείωση των Αποβλήτων θα διεξαχθεί στο διάστημα από 21 ? 29 Νοεμβρίου 2015.

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Μείωση των Αποβλήτων έχουν σχέση με τα 3R: Reduce (μείωση των απορριμμάτων), Reuse (επαναχρησιμοποίηση προϊόντων), Recycle (ανακύκλωση υλικών). Τα 3R αντιπροσωπεύουν τις επιλογές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά προτεραιότητα κατά την εκπόνηση μιας στρατηγικής για τη διαχείριση των αποβλήτων. Φέτος, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Μείωση των Αποβλήτων θα εστιάσει στην μείωση της παραγωγής αποβλήτων στην πηγή ως πεδίο εφαρμογής των Θεματικών Ημερών Πρόληψης 2015: DEMATERIALISATION ? DOING MORE WITH LESS! (ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΣΗ ? ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ!).

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ανέλαβε και φέτος το ρόλο του συντονιστή των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια αυτά την Τρίτη 24/11/2015 και ώρα 10.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη μαθητών του 4ου & 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων στην «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» που έχει εγκαταστήσει η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) στην Πλατεία Ελευθερίας στα Χανιά. Η ανταλλακτική βιβλιοθήκη αποτελεί μία εναλλακτική προσέγγιση στην παραδοσιακή έννοια της δημόσιας βιβλιοθήκης. Είναι κατασκευασμένη στα πρότυπα μίας παραδοσιακής βιβλιοθήκης με βιβλία που διαχειρίζονται οι χρήστες της. Είναι ανοικτή και προσβάσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και η ανταλλαγή πραγματοποιείται χωρίς έλεγχο, χωρίς την καταγραφή σε κάποιο μητρώο και κυρίως χωρίς οποιοδήποτε χρηματικό αντίτιμο. Όποιος επιθυμεί μπορεί να την προσεγγίσει και να προσφέρει βιβλία που δεν του χρειάζονται πλέον, ανταλλάσσοντάς τα με άλλα από τη συλλογή της. Σκοπός της δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για την αποφυγή και μείωση της παραγωγής απορριμμάτων και την επαναχρησιμοποίηση.