Ένα εκατομμύριο λιγότερο τα χρήματα για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των Δήμων στη χώρα φέτος

16.39

Ένα εκατομμύριο λιγότερο είναι τα χρήματα που διέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των Δήμων στη χώρα φέτος. Τα ποσά που αναλογούν στον κάθε Δήμο δεν επαρκούν αφού καλούνται να πληρώσουν μέχρι και τα τριπλάσια παραπάνω για να καλύψουν το τετράμηνο της υποχρεωτικής ναυαγοσωστικής κάλυψης. Οι Δήμοι ζητούν επαναπροσδιορισμό των προαπαιτούμενων μιας και χαρακτηρίζουν ως υπερβολή τον όλο εξοπλισμό για μια διάσωση.