Έναρξη Υβριδικού Πανεπιστημίου Αστερουσίων 2022

13.01

Η έναρξη του Υβριδικού Πανεπιστημίου Αστερουσίων 2022 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 με κεντρική θεματική τον Θαλάσσιο Εγγραμματισμό στα Αποθέματα Βιόσφαιρας και άλλες Προστατευόμενες Περιοχές.

Ο κύριοι στόχοι αυτού του Πανεπιστημίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων με γνώσεις, δεξιότητες και μεθοδολογία για την αποτελεσματική ανάπτυξη και εφαρμογή του Θαλάσσιου Εγγραματισμού ιδιαίτερα στα Αποθέματα Βιόσφαιρας και σε άλλες Προστατευόμενες Περιοχές, καθώς και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων και άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με τα θαλάσσια προβλήματα και προοπτικές αλλά και την προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης εντός και γύρω από τα Αποθέματα Βιόσφαιρας.

Η Α’ Φάση, εξαιτίας των μέτρων πρόληψης κατά του COVID-19, θα δώσει την ευκαιρία σε σχετικά μικρό αριθμό επιμορφωμένων (από την Κρήτη και άλλους Ελληνικούς Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών) να ενημερωθούν σε βάθος για τον Θαλάσσιο Εγγραμματισμό που αποτελεί κεντρική δραστηριότητα της Δεκαετίας του Οργανισμού ΗΕ για τους Ωκεανούς (2021-2030) αλλά και στη φιλοσοφία των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας μέσω διαλέξεων, επισκέψεων πεδίου και παρεμβάσεων από σειρά ομιλητών, στελέχη του MIO-ECSDE, ΕΛΚΕΘΕ και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Τμήματα των δραστηριοτήτων αυτών θα βιντεοσκοπηθούν με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό της διαδικτυακής/ εξ’ αποστάσεως Β’ Φάσης του Υβριδικού Πανεπιστημίου Αστερουσίων που θα διεξαχθεί στο τέλος του 2022.

Ειδικά φέτος μαθήματα και δράσεις την Ά Φάσης θα οργανωθούν την περίοδο 5-10 Οκτωβρίου στην Κύπρο σε συνδυασμό και με την 9η Υπουργική Διάσκεψη του «Περιβάλλοντος για την Ευρώπη» που φιλοξενεί η Κυπριακή Δημοκρατία (5-7/10/2022).

Πρόσθετες πληροφορίες:

Τα Υβριδικά Πανεπιστήμια αποτελούν μέρος μίας μακράς παράδοσης θερινών πανεπιστημίων που διοργανώνονται από το 2012, από το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE), το Περιφερειακό Γραφείο Επιστήμης και Πολιτισμού της UNESCO στην Ευρώπη (Venice) καθώς και των εκάστοτε τοπικών φορέων και συνεργατών.

Το Υβριδικό Πανεπιστήμιο Αστερουσίων 2022 διοργανώθηκε από την Τοπική Επιτροπή Διαχείρισης Αστερουσίων, το Περιφερειακό Γραφείο Επιστήμης και Πολιτισμού της UNESCO στην Ευρώπη και το Μεσογειακό Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, του Συνδέσμου Προστασίας Αστερουσίων, της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του Προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα ΜΑΒ/UNESCO, της Έδρας & του Δικτύου UNESCO για τη Διαχείριση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), της Μεσογειακής Εκπαιδευτικής Πρωτοβουλίας για το Περιβάλλον και την Αειφορία (MEdIES), του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών Κρήτης (ΕΛΚΕΘΕ) και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ).

Οι εργασίες της Α’ Φάσης του Υβριδικού Πανεπιστημίου Αστερουσίων 2022 θα ξεκινήσουν στα Καπετανιανά των Αστερουσίων και θα συνεχιστούν με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού /φορέων του Δήμου Φαιστού,  διαλέξεις στο ΕΛΚΕΘΕ και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο.

Οι βασικοί θεματικοί τομείς του φετινού Πανεπιστημίου είναι:

 • Εξοικείωση με τις σημερινές απειλές των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και τους πιθανούς τρόπους καταπολέμησης τους.
 • Ανάδειξη της αξίας των ωκεανών στο πλαίσιο του Στόχου 14 – Life below water – του ΟΗΕ και της Δεκαετίας του ΟΗΕ για την Επιστήμη των Ωκεανών για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
 • Εξοικείωση με τον Θαλάσσιο Εγγραματισμό και πώς μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα περιβάλλοντα.
 • Τρόποι και καλές πρακτικές ενσωμάτωσης του Θαλάσσιου Εγγραματισμού στον τομέα εργασίας των διαφόρων συμμετεχόντων.
 • Συζήτηση προκλήσεων και ευκαιριών για την εφαρμογή του Θαλάσσιου Εγγραματισμού στην πράξη, και ειδικότερα στα Αποθέματα Βιόσφαιρας.
 • Προτάσεις για την βελτίωση της επικοινωνίας σχετικά με τα θαλάσσια οικοσυστήματα μέσω τυπικών και μη τυπικών διαδικασιών μάθησης.
 • Σχεδιασμός έργων/πρωτοβουλιών, ιδίως σε ΑΒ, με τους συμμετέχοντες τους.Η έναρξη του Υβριδικού Πανεπιστημίου Αστερουσίων 2022 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 με κεντρική θεματική τον Θαλάσσιο Εγγραμματισμό στα Αποθέματα Βιόσφαιρας και άλλες Προστατευόμενες Περιοχές.

  Ο κύριοι στόχοι αυτού του Πανεπιστημίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων με γνώσεις, δεξιότητες και μεθοδολογία για την αποτελεσματική ανάπτυξη και εφαρμογή του Θαλάσσιου Εγγραματισμού ιδιαίτερα στα Αποθέματα Βιόσφαιρας και σε άλλες Προστατευόμενες Περιοχές, καθώς και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων και άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με τα θαλάσσια προβλήματα και προοπτικές αλλά και την προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης εντός και γύρω από τα Αποθέματα Βιόσφαιρας.

  Η Α’ Φάση, εξαιτίας των μέτρων πρόληψης κατά του COVID-19, θα δώσει την ευκαιρία σε σχετικά μικρό αριθμό επιμορφωμένων (από την Κρήτη και άλλους Ελληνικούς Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών) να ενημερωθούν σε βάθος για τον Θαλάσσιο Εγγραμματισμό που αποτελεί κεντρική δραστηριότητα της Δεκαετίας του Οργανισμού ΗΕ για τους Ωκεανούς (2021-2030) αλλά και στη φιλοσοφία των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας μέσω διαλέξεων, επισκέψεων πεδίου και παρεμβάσεων από σειρά ομιλητών, στελέχη του MIO-ECSDE, ΕΛΚΕΘΕ και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Τμήματα των δραστηριοτήτων αυτών θα βιντεοσκοπηθούν με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό της διαδικτυακής/ εξ’ αποστάσεως Β’ Φάσης του Υβριδικού Πανεπιστημίου Αστερουσίων που θα διεξαχθεί στο τέλος του 2022.

  Ειδικά φέτος μαθήματα και δράσεις την Ά Φάσης θα οργανωθούν την περίοδο 5-10 Οκτωβρίου στην Κύπρο σε συνδυασμό και με την 9η Υπουργική Διάσκεψη του «Περιβάλλοντος για την Ευρώπη» που φιλοξενεί η Κυπριακή Δημοκρατία (5-7/10/2022).

  Πρόσθετες πληροφορίες:

  Τα Υβριδικά Πανεπιστήμια αποτελούν μέρος μίας μακράς παράδοσης θερινών πανεπιστημίων που διοργανώνονται από το 2012, από το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE), το Περιφερειακό Γραφείο Επιστήμης και Πολιτισμού της UNESCO στην Ευρώπη (Venice) καθώς και των εκάστοτε τοπικών φορέων και συνεργατών.

  Το Υβριδικό Πανεπιστήμιο Αστερουσίων 2022 διοργανώθηκε από την Τοπική Επιτροπή Διαχείρισης Αστερουσίων, το Περιφερειακό Γραφείο Επιστήμης και Πολιτισμού της UNESCO στην Ευρώπη και το Μεσογειακό Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, του Συνδέσμου Προστασίας Αστερουσίων, της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του Προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα ΜΑΒ/UNESCO, της Έδρας & του Δικτύου UNESCO για τη Διαχείριση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), της Μεσογειακής Εκπαιδευτικής Πρωτοβουλίας για το Περιβάλλον και την Αειφορία (MEdIES), του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών Κρήτης (ΕΛΚΕΘΕ) και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ).

  Οι εργασίες της Α’ Φάσης του Υβριδικού Πανεπιστημίου Αστερουσίων 2022 θα ξεκινήσουν στα Καπετανιανά των Αστερουσίων και θα συνεχιστούν με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού /φορέων του Δήμου Φαιστού,  διαλέξεις στο ΕΛΚΕΘΕ και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο.

  Οι βασικοί θεματικοί τομείς του φετινού Πανεπιστημίου είναι:

  • Εξοικείωση με τις σημερινές απειλές των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και τους πιθανούς τρόπους καταπολέμησης τους.
  • Ανάδειξη της αξίας των ωκεανών στο πλαίσιο του Στόχου 14 – Life below water – του ΟΗΕ και της Δεκαετίας του ΟΗΕ για την Επιστήμη των Ωκεανών για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
  • Εξοικείωση με τον Θαλάσσιο Εγγραματισμό και πώς μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα περιβάλλοντα.
  • Τρόποι και καλές πρακτικές ενσωμάτωσης του Θαλάσσιου Εγγραματισμού στον τομέα εργασίας των διαφόρων συμμετεχόντων.
  • Συζήτηση προκλήσεων και ευκαιριών για την εφαρμογή του Θαλάσσιου Εγγραματισμού στην πράξη, και ειδικότερα στα Αποθέματα Βιόσφαιρας.
  • Προτάσεις για την βελτίωση της επικοινωνίας σχετικά με τα θαλάσσια οικοσυστήματα μέσω τυπικών και μη τυπικών διαδικασιών μάθησης.
  • Σχεδιασμός έργων/πρωτοβουλιών, ιδίως σε ΑΒ, με τους συμμετέχοντες τους