Ενισχύεται η κατ’ οίκον νοσηλεία στο ΠΑΓΝΗ – 1.000 ασθενείς φροντίστηκαν από το 2020

16.35

Το ΠΑΓΝΗ είναι από τα τρία νοσοκομεία στη χώρα στην πρώτη φάση τα οποία ενισχύονται με το πρόγραμμα της κατ’ οίκον νοσηλείας, θα εφαρμόσουν το νέο θεσμό συνδυασμένης ενδο – εξωνοσοκομειακής φροντίδας, Hospital at Home.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση δημοσιεύτηκε λίγο πριν από τις εκλογές και προβλέπει την παροχή φροντίδας στον ασθενή στο σπίτι, σε συνθήκες ανάλογες της ενδονοσοκομειακής φροντίδας,  με ιατρονοσηλευτική υποστήριξη και συνεχή παρακολούθηση.

Να σημειωθεί πως η κατ’ οίκον νοσηλεία λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια στο ΠΑΓΝΗ με 85 ασθενείς να παρακολουθούνται από την ομάδα που έχει συσταθεί στο ΠΑΓΝΗ όπου υπεύθυνος είναι ένας γιατρός και 4 νοσηλευτές ενώ έχουν δεχτεί τις υπηρεσίες του Hospita at home συνολικά 1000 ασθενείς.

Προς το παρόν εξυπηρετούνται περιοχές που βρίσκονται κοντά στο ΠΑΓΝΗ με στόχο η επέκταση του προγράμματος με επιπλέον δυο γιατρούς και 4 νοσηλευτές σε πρώτη φάση να καλύψει όλον τον νομό και αργότερα όλην την Κρήτη.

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και στόχος είναι με την αύξηση του προσωπικού οι επιστημονικές ομάδες να αποφασίζουν ποιοι νευρολογικοί, ογκολογικοί αλλά και παθολογικοί ασθενείς θα μπορούν να ενταχθούν, με απώτερο στόχο και την ένταξη παιδιών.