Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο ανάπτυξης συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

15.07

Την ένταξη ενός ακόμα  έργου στο ΕΣΠΑ και πιο συγκεκριμένα στο «Ε.Π. Κρήτης», πέτυχε η Δημοτική Αρχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας! Ο λόγος για το έργο «Ανάπτυξη συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας», προϋπολογισμού 599.242,09 ευρώ, το οποίο έχει ως στόχο την ορθολογικότερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον διαχείριση των βιοαποβλήτων (απόβλητα κουζίνας, πράσινα ΒΑ κήπων & πάρκων), μέσω της καθιέρωσης ξεχωριστού συστήματος συλλογής αυτών.

Για την υλοποίηση του νέου αυτού συστήματος, ο Δήμος θα προμηθευτεί και θα διανείμει στους κατοίκους, οικιακούς κάδους χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακούς κομποστοποιητές, ενώ θα αναπτύξει και κάδους χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στις γειτονιές των κύριων οικισμών του. Ο Δήμος θα προμηθευτεί επίσης και θα λειτουργήσει για τους σκοπούς του συστήματος, 2 νέα απορριμματοφόρα οχήματα, 1 ανατρεπόμενο φορτηγό ανοικτού τύπου και 2 κλαδοτεμαχιστές.

Αναφερόμενος στην ένταξη του νέου αυτού έργου στο «Ε.Π. Κρήτης», ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκάκης, αφού ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Στ. Αρναουτάκη για τη στήριξη του, επισήμανε: «Μέσα από το έργο αυτό ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας επιδεικνύει στην πράξη το ενδιαφέρον του για την προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, την ίδια στιγμή που με το έργο αυτό, θα επιτευχθεί η προσαρμογή του Δήμου στις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για τη Δημοτική μας Αρχή η αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών και η βελτίωση του τομέα Καθαριότητας αποτελεί διακηρυγμένη προτεραιότητα και με το έργο αυτό π/υ 600.000 περίπου, θα πετύχουμε την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή και τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στην κείμενη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία (Νόμο 4042/12, ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ Κρήτης)».

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Μέσα από το έργο «Ανάπτυξη συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας» ο Δήμος θα παραλάβει:

 

  • Δύο (2) απορριμματοφόρα οχήματα χωρητικότητας 8 m3
  • Ένα (1) σύστημα ζύγισης και ταυτοποίησης κάδων και σύστημα τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων
  • Ένα (1) ανατρεπόμενο φορτηγό ανοικτού τύπου χωρητικότητας (ωφ. φορτίου) 3,5t
  • 5800 οικιακούς κάδους συλλογής (10L)
  • 500 καφέ κάδους (120l) αποκομιδής
  • 100 καφέ κάδους (660lt) αποκομιδής
  • 25 καφέ κάδους (1100lt) αποκομιδής
  • 200 Οικιακούς κομποστοποιητές (330lt)
  • 20.000 ενημερωτικά φυλλάδια που θα διανεμηθούν στους πολίτες.