Εντυπωσιακά πλάνα από τους αγώνες Ντριφτ που έγιναν στο Μάλεμε

14.00