Έως τις 11 Αυγούστου η προθεσμία κατάθεσης φακέλων για τους δασικούς χάρτες

14.11

Πάνω από 22.000 είναι οι αντιρρήσεις και οι αιτήσεις διορθώσεων προδήλων σφαλμάτων για τους δασικούς χάρτες που υποβλήθηκαν μέχρι και την 1η Αύγουστου.

Η διαδικασία όμως δεν τελειώνει εδώ καθώς είναι απαραίτητη η έντυπη αποστολή του φυσικού φακέλου εντός δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας δηλαδή έως τις 11 Αυγούστου.

Η αποστολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με αυτοπρόσωπη υποβολή στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δασών Χανίων.